Resmi İşlemler

Stajyer Maaşları Ne Kadar?

Staj durumunda yapılan ödemeler, stajyerin mesleki durumu ya da meslek alanına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Zorunlu bir hizmet olan stajyerlik hem meslek lisesi öğrencileri hem de bazı üniversite lisans bölümleri için geçerli olmaktadır.

Stajyer maaşları, her dönem devlet tarafından belirlenmekte ve işverenler üzerinden denetimi sağlanmaktadır. Belirlenen maaş tutarının altında yapılan ödemeler için cezai uygulamalar yapılabilmektedir.

Personel sayısına göre belirlenmekte olan staj zorunluluğu her iş yeri için geçerli olmamakla birlikte, staj zorunluluğu olmayan işletmeler de maaş ödeme mecburiyeti bulunmaksızın gönüllü stajyer çalıştırabilmektedirler.

Staj yapmak isteyen meslek öğrencileri, yılın belirli dönemlerinde staj yapabilmek adına iş yerlerine başvuru yaptıktan sonra onay aldıkları takdirde staj işlemlerini başlatabilmektedirler. Fakat olumsuz geri bildirim veren iş yerleri de olabilmektedir. Bu sebeple staj zorunluluğu bulunan öğrencilerin birden fazla iş yerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mesleki ve teknik anlamda ülke gençlerini desteklemeye yönelik zorunlu bir proje haline getirilen stajyer programı devlet destekli olması sebebiyle maaş kriterleri de devlet ilanları ile belirlenmektedir. Bu maaş standardının altında ödeme yapıldığı takdirde iş yerlerine ceza yaptırımları uygulanmaktadır.

Ayrıca en düşük SSK emekli maaşı ne kadar? Yazımızı da inceleyebilirsiniz.

stajyer maaşları ne kadar

Stajyerlerin Mesleki Sorumlulukları

Staj yapan öğrenciler için zorunlu görevlendirmeler yapılmakta ve bu görevlendirmeler staj defterleri üzerinden kontrol edilmektedir. Başvurunun onaylanmasının ardından staj dönemi bitene kadar öğrencilerin deneyimlerini kayıt altına aldıkları staj defterleri üzerinden bu görevler takip edilebilmektedir.

Stajyerlerden hem resmi kurumlarca hem de işverenler tarafından belirlenmiş görevlendirmeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İş yeri standardına göre belirlenen gün ve zaman dilimlerinde işyerinde bulunma zorunluluğu,
 • Gerekli iletişimleri sağlamak adına yönlendirmeleri yapmak,
 • Mevcut iş akışının takibini yapmak,
 • İşveren tarafından verilen işlerin takibini düzenli olarak sağlamak,
 • Staj durumuna ilişkin toplantıları takip edip, yapılması gerekenlere ilişkin not almak,
 • İşveren ile iş birliği halinde çalışmak.

Belirlenen zorunluluklar farklı meslek alanları için ortak olmakla birlikte, değişen meslek alanlarına özel kriterler de bulunmaktadır. Bu kriterler ve görevlendirmeler staj başlangıç tarihi itibariyle stajyerlere ilan edilerek, staj sonuna kadar takip sorumluluğu da stajyerlere bırakılmaktadır.

Stajyer Maaş Durumları

Stajyerlerin aldığı ödenekler, devlet tarafından belirlenen minimum tutarların altında kalmamak kaydıyla belirlenmektedir. Stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunan işyerleri, bu minimum tutarı stajyerlerine sağlamak zorundadırlar.

Farklı meslek alanlarında belirlenen minimum tutara ek olarak bazı işverenler, şirket giderlerini de göz önünde bulundurarak fazla ödemeler de yapabilmektedirler. Stajyer maaşları ile ilgili bilgilendirmeler, başvuru onayı yapılan işverenler tarafından alınabilmektedir.

Stajyer maaşları, asgari ücret ile doğrudan ilişkili olarak belirlenmekte birlikte, başvuru yapılan yılın resmi asgari ücret ilanı üzerinden %30 tutarında belirlenen maaşlar, stajyer maaşı olarak belirlenmektedir.

10 ve üzeri personeli bulunan iş yerleri için stajyer zorunluluğu olması sebebiyle yapılan başvuruların bu kriteri sağlamasına dikkat edilmelidir. 10’dan az personeli olan işletmelerde staj yapmak isteyenler için bir maaş ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Devlet Destekli Stajyer Maaşları

Stajyer ödeneklerinde devlet katkıları, 2019 yılı itibariyle 548 TL olarak ilan edilmiştir. Bu tutar bazı iş yerleri özelinde değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat yapılan ödemelerin teminatı devlet tarafından desteklendiği için minimum tutarlar ortalama olarak ilan edilmektedir.

Belirlenen stajyer maaş tutarı, devlet katkısı üzerinden belirlendiği için bu tutar asgari ücret baz alınarak belirlenmektedir. Asgari ücretlerin %30’u olarak bilinen tutar, asgari ücret üzerindeki değişikliklerden etkilenmekte ve ona göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Stajyer maaşları için belirlenen minimum tutar, stajyerin aldığı net maaşı göstermektedir. Devlet destekli bir program olması sebebiyle vergi muafiyeti bulunmakta ve vergilendirmeye ilişkin bir kesintiye maruz bırakılmamaktadır.

Stajyer çalıştırmakta olan işyerlerinin personel sayısı 20 ve daha az olduğu durumlarda devlet tarafından daha fazla destek sağlanırken; 20’den fazla personeli bulunan iş yerlerinin devlet desteği daha az olmaktadır.

İş yerlerinde 20 kişiden fazla çalışan olduğu durumlarda devlet her stajyer için 182 TL tutarında bir ödeme yaparken; 20 kişiden az çalışanı olan iş yerleri için devlet ödeneği 365 TL olarak belirlenmektedir.

Stajyer Maaşlarında Yapılan Kesintiler

Staj ödemelerindeki maaş kesintileri, stajyerlerin başvuru sürecinde kabul ettikleri kriterlerin sağlanmadığı bazı durumlarda yapılmaktadır. Staj başvuru sürecinde yapılan anlaşma ile bu kesintiler kabul edilmiş olup itiraz durumu kabul edilmemektedir.

Stajyerlerin mazeretli ya da mazeretsiz izin kullanımlarında devamsızlık yapmaları sebebiyle bir kesinti söz konusu olmaktadır. Yapılan kesintiler, 3 gün ve üzerinde yapılan devamsızlık durumlarında oluşmaktadır.

Örneğin 3 gün süreyle devamsızlık yapan stajyerler için 548 TL tutarında standart bir stajyer maaşı üzerinden değerlendirilerek alınan maaş tutarı 493 TL tutarına düşmektedir. Devamsızlık gün sayısına göre değişkenlik göstermekte olan kesintiler, gün sayısı üzerinden hesaplanmaktadır.

Stajyer Maaşlarında İşyeri Kriterleri

Stajyer çalıştırmak isteyen işletme şartları, devlet desteği ile ilgili olduğu için denetime tabi tutulmaktadır. Stajyer çalıştırıp devlet desteği alacak olan işletmeler için denetime tabi tutulacak hususlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • İş yerinde 10 ve üzeri çalışanı olan işletmeler
 • Personel sayısının %5 oranı sayısınca stajyer eleman çalıştırma zorunluluğu
 • İlan edilen minimum stajyer maaşı tutarından daha az maaş ödemesi yapılmaması

Devlet destekli stajyer çalıştırma zorunluluğuna uymayan iş yerleri için cezai yaptırımlar bulunmaktadır. Belirlenen kriterlerde stajyer çalıştırılmaması ya da maaş ödemelerinin yapılmaması durumunda 610 TL para cezası uygulanmaktadır.

Yalnızca stajyer çalıştırmayan iş yerleri her stajyer için 610 TL tutarında ceza ödemesinin yanı sıra, stajyer çalıştırma şartlarına ilişkin kriterleri sağlamadıkları durumlarda ise bu işyerleri toplamda 6095 TL tutarına varan cezalar ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

SGK emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Staj Yapma Zorunluluğu

staj yapma zorunluluğu

 

Staj mecburiyeti, meslek liselerinde öğrenim gören yahut teknik içerikli lisans bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin mezuniyet şartı olarak değerlendirilmektedir. Staj görevini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için mezuniyet süreci şartları sağlanmamış olmaktadır.

Devlet politikaları kapsamında beceri eğitimi olarak değerlendirilmekte olan staj zorunluluğu aynı zamanda maaşlara bağlı olarak işletildiği için öğrencilerin devam durumları da önem arz etmektedir. Belirtilen devam durumunun sağlanmaması halinde staj durumu geçersiz sayılabilmektedir.

Staj yapmak için başvuruda bulunan öğrencilerin maaşları SGK üzerinden sağlanmasına rağmen sağlık sigortası ödemeleri emeklilik sürecinde herhangi bir katkı sağlanmamaktadır. Öğrenciler SGK sağlık desteklerinden faydalanmakta fakat uzun süreli prim ödemeleri hakkına sahip olmamaktadır.

Stajyer Çalıştıran İşverenlerin Bilmesi Gerekenler

Stajyer çalıştıran işyeri bilgilendirmeleri, devlet ilanları tarafından yapılmaktadır. 2019 yılı itibariyle güncel hali paylaşılan stajyer çalıştırma zorunluluğuna ilişkin işletmelere yapılacak bilgilendirmeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Stajyer maaşı ödemeleri 3/2 ya da 3/1 oranında devlet tarafından desteklenmekte ve herhangi bir vergi muafiyeti bulunmamaktadır.
 • Minimum 10 personeli bulunan işletmelerin stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Stajyer maaş ödemeleri çalışmaya başlanmasının ardından her ayın ilk on iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.
 • Yapılan ödemeler için devletin belirlediği minimum tutar 548 TL olmakla birlikte bu tutarın altında ödeme yapılmamaktadır.
 • Belirlenen tutarın üzerinde ödeme yapmak isteyen işverenler için devlet onayı bulunmaktadır.
 • İşletme bünyesinde çalışan personel sayısının %5’i sayısınca stajyer çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • İşverenlerin stajyerlerin teknik bilgileri öğrenmesi adına bir planlama ve yönlendirme yapması gerekmektedir.

Beslenme ve Diyetisyen Maaşları

Engelli Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

İş Güvenliği Uzmanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir