SGK

Sgk Geriye Dönük Teşvik Sorgulama

SGK geriye dönük teşvik sorgulamasının nasıl yapılacağı ve teşvik bilgilerinin nereden öğrenileceği konusu 7103 ve 5510 sayılı kanunlara ek olarak tanımlanan, 17. madde ile gelen düzenleme ile, değişmiştir. SGK geriye dönük teşvik genelgesinde, daha önce bir teşvikten yararlanılmış olunsa bile, farklı bir teşvik uygulaması seçilerek, geriye dönük olarak tekrar teşvikten yararlanılabilineceği, ya da teşvikten yararlanılmamış aylara yönelik geriye dönük teşvik kullanma hakkı olduğu belirtilir. SGK teşvik uygulamaları şeklinde kullanılan kavram, devletin, kadınların, engellilerin, dezavantajlı grupların, gençlerin istihdamını artırmak için, iş verenlere yönelik uygulamaya koyduğu bir takım avantajlardır. Bu avantajlar, kanundan kanuna değişiklik gösteren farklı türde maddi destekler, indirimler şeklindedir.

Yürürlükte Olan Teşvik Uygulamaları Hangileridir?

Farklı başlıklarda farklı teşvik türleri bulunur. Teşvikler farklı başlıklar altında olmak üzere toplamda 14 adettir. 2019 SGK teşviklerinin yer aldığı başlıklar ise şöyle sıralanacaktır;

 • 4 adet 5510 sayılı kanun teşviki,
 • 5 adet 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu teşviki,
 • 1 adet 4857 sayılı iş kanunu teşviki,
 • 1 adet 5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi kanunu teşviki,
 • 1 adet 5225 sayılı kültür yatırımları ve girişimlerinin teşviki kanunu,
 • 1 adet 2828 sosyal hizmetler kanunu teşviki,
 • 1 adet 3294 sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu

Bu teşviklerden, kişiler belli şartları yerine getirdikleri takdirde yararlanabileceklerdir.

Yürürlükte Olan Teşvikler Nelerdir?

Yürürlükte olan söz konusu SGK işveren teşvikleri;

 • 5 puan genel istihdam teşviki,
 • Engelli istihdam teşviki,
 • Bölgesel teşvik,
 • Işbaşı eğitimi teşviki,
 • Ilave istihdam teşviki (4447 sayılı kanun 19. geçici madde),
 • Araştırma ve geliştirme teşviki,
 • Mesleki eğitim alanlara teşvik,
 • Asgari ücret desteği,
 • Işsizlik ödeneği alanlara teşvik,
 • Kültür yatırımları teşviki,
 • Yatırımlarda devlet yardımları teşviki,
 • Iş sağlığı ve güvenliği prim teşviki,
 • Yurt dışına gönderilen çalışanlara yönelik teşvik ,
 • İlave istihdam teşviki (4447 sayılı kanun 20. geçici madde)

Şeklinde kategorilendirilirler.

 

 

İstihdam Teşviklerinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Bu teşvik türlerinden yararlanabilmek için, kişilerin yerine getirmesi gereken çeşitli şartlar mevcuttur. Bu şartlardan şu şekilde bahsederiz;

 • Kişilerin sahte belgeli sigortalı, kayıt dışı işçi, ya da sigortasız işçi çalıştırmaması gerekir.
 • Yasal olarak tanımlananan süre zarfında, işverenler prim ve hizmet belgelerini temin etmiş olmalılar.
 • Kişilerin prim ödemelerine ilişkin gecikme zamları ya da para cezaları bulunamaz.
 • Kişiler hali hazırda var olan borçlarını yapılandırmışlarsa, bu ödemelerin düzenli olma zorunluluğu bulunur.

Kişiler, bazı kurallara uymadıklarında, mahkeme kararı ile duruma göre 3 ay, 1 yıl ve 3 yıl olmak kaydı ile, teşviklerden yararlanamaz. Bu maddeler;

 • Kişilerin sigortalı çalıştığını iddia ettikleri kişi veya kişileri çalıştırmadıkları tespit edilirse,
 • Çalışanların sigortaları yapılmıyor ise

Şeklindedir.

SGK Geriye Dönük Teşvik Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Geriye dönük teşviklerden yararlanabilmek için, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu konu dahilinde başvuruda bulunmak gerekir. Bu başvuru, çevrimiçi yollarla yapılacaktır. Kişilerin öncelikli olarak yapması gerekenler şöyle sıralanır;

 • E-SGK resmi sitesine internet tarayıcısı üzerinden giriş yapılır,
 • Işveren, işveren sistemi, uygulamaya giriş, işveren, teşvikler ve tanımlar aşaması izlenir,
 • 5510 sayılı ek 17. Madde teşvik kanun no değişikliği başvuru onaylama menüsüne erişilir,
 • Ulaşılan menüden başvuru işlemi yapılır.

Kişiler bu şekilde, daha öncesinde bir kanundan hali hazırda faydalanmışlarsa, fakat bu kanundan faydalandıkları dönemde bir başka kanun teşvikinden faydalanma hakları da bulunmaktaysa, geriye dönük değişiklik talebinde bulunabilirler. Bu şekilde, geriye dönük teşvik primleri kişilere belli taksitlendirmelerle ulaşacaktır. Kişilerin daha önceden var olan ödemeleri gereken prim borçları bulunmaktaysa, bu teşvik primi, borçlara aktarılacaktır. Ancak herhangi bir borç yoksa, kişiler primlerini nakit olarak elde ederler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir