SGK

Sgk Borcu Yoktur Dilekçe Örneği

SGK borcu yoktur belgesi uygulaması, özellikle borcu olmayan vatandaşların bu durumu beyan etmelerine olanak sağlayan en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Borcu yoktur belgesi, işveren kişilerin bilhassa ihalelere katılırken mutlak surette edinmeleri gereken belgelerin başında gelmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için işverenlerin gerekli aktivasyon işlemlerini mutlaka yapmış olması gerekir. SGK dilekçesinin nasıl sorgulanacağını buradan öğrenebilirsiniz.

2019 SGK Borcu Yoktur Formu

Borcu yoktur yazısı örneği, borcu bulunmayan vatandaşlar için bir örnek teşkil etmesi amacı ile şu şekilde verilebilmektedir:

sgk borcu yoktur dilekce ornegi

Yukarıda verilen SGK borcu yoktur formu örneği, vatandaşların online başvuru sırasında kullanabilecekleri başvuru sisteminin bir örneğidir. Yukarıda verilen ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistemde göster seçeneğini seçen kişiler, herhangi bir sorun yaşamadan borcu yoktur belgelerini alabilmektedirler.

SGK Borcu Yoktur Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu yoktur dilekçesi veren vatandaşlar, istedikleri belgeye birkaç gün içerisinde sorun yaşamadan ulaşabilmektedirler. Bunun için kişilerin kendi illerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumuna aşağıda örneği verilen borcu yoktur dilekçesini vererek başvurmaları gerekir. SGK borcu yoktur dilekçesi şu şekilde hazırlanmalıdır;

……………………………….. Sosyal Güvenlik Merkezine

Kurumunuzun …………………….. T.C/ ………………………. vergi numaralı mükellefiyiz. ………………………… ‘ya verilmek üzere tarafıma ………………………. borcu yoktur yazısı verilmesi hususunu,

Arz ederim.

Yukarıda örneği verilen SGK borcu yoktur dilekçesi örneği doğru bir şekilde doldurularak kişilerin bulundukları bölgede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edildiği takdirde kişiler borcu yoktur belgelerine oldukça kısa bir sürede ve zahmetsizce ulaşabilirler.

SGK Borcu Yoktur Belge Doğrulama

SGK borcu yoktur belgesi alma işlemleri, üzerine kayıtlı herhangi bir borcunun bulunmadığını kanıtlamak isteyen vatandaşlara e-devlet sistemi üzerinde tanımlanmış olan online sorgulama sayfası sayesinde kolaylıkla sunulmaktadır. Vatandaşlar borcu yoktur belgesini temin etmek için öncelikle buradaki adrese giriş yapmalıdırlar. Daha sonra gelen ekranda verilen bilgileri doldurarak kendi üzerlerinde herhangi bir borç bulunmadığını kendilerine verilecek olan SGK borcu yoktur belgesi ile kolaylıkla beyan edebilirler. ”SGK Borcu Yoktur” sorgulamasıyla alakalı diğer yazımızdan detayları buradan inceleyebilirsiniz.

SGK E Borcu Yoktur Dilekçe Sorgulama

Vatandaşlar için oldukça iyi bir avantaj olan e-borcu yoktur uygulaması, internet üzerinden oldukça kolay bir kullanımla kişilerin hizmetine sunulmuştur. SGK e-borcu yoktur sistemi kullanımı ise sırayla şu şekildedir;

 • Öncelikle buradaki adrese giriş yapılır,
 • Sonrasında sistemin vatandaşlara vermiş olduğu kullanıcı adı gerekli alana girilir,
 • Sistem şifresi ve iş yeri şifresi gerekli alanlara girilir,
 • Sistem üzerine girilen şifrelerin doğruluğundan emin olunduğu andan itibaren giriş butonuna basılır.

Yukarıda verilen işlemler eksiksiz bir şekilde yapıldığında kişiler e-borcu yoktur sisteminden kendilerine ait sorgulamaları rahatlıkla yapabilirler.

SGK E-Borcu Yoktur Giriş

Elektronik borç sorgulama sistemi olan e-borcu yoktur uygulaması, yakın zamanlarda vatandaşların kullanımına açılmış olan ve SGK’dan yararlanan vatandaşların kullanabilecekleri oldukça önemli bir uygulamadır. Vatandaşlar özellikle iş başvurularında ya iş verenler girecekleri ihale belgelerini hazırlama aşamasında en fazla borcu yoktur belgesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu açıdan oldukça önem arz eden borcu yoktur belgeleri için önceki zamanlarda Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat başvuru yapılarak alınırken, günümüzde artık bu durum internet üzerinden kolaylıkla ve rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Kişilerin zamandan oldukça tasarruf etmesini sağlayan SGK e-borcu yoktur uygulaması, oldukça hızlı ve güvenilirdir.

E-Borcu Yoktur Belgesi İçin Gerekli Evraklar

SGK e-borcu yoktur belgesi almak için kişilerden istenen sadece iki önemli evrak vardır. İnternet üzerinden herhangi bir ekstra çaba gerektirmeyen borç yoktur belgesi alımı için gereken evraklar şunlardır;

 • Taahüt belgesi,
 • Aktivasyon onay formudur.

Yukarıda verilen belgeler temin edildiği takdirde kişiler e-borcu yoktur belgelerini kolaylıkla alabilmektedirler.

SGK Borcu Yoktur Belgesi Online Alma İşlemleri İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Borcu yoktur taahhüt belgesi alma işlemleri başvurusu için, kişilerin öncelikle SGK’nın ilgili birimine kayıt yaptırması gerekir. Kişilerin bu başvuruda bulunabilmeleri için gereken en önemli şartlardan bir tanesi 4A çalışanlarının olması gerektiğidir. Buna göre 4A kapsamında aktif çalışanı bulunan ve iş yeri tescili olan herkes online borcu yoktur belgesi alma işlemi için başvuruda bulunabilmektedir. Bunun yanı sıra kişilerin online sorgulama işlemlerini kullanabilmeleri için kendi adlarına alınmış olan kullanıcı adı ve şifrelerini SGK üzerinden temin etmiş olmalıdırlar.

Yukarıda verilen iki önemli şart sağlandığı takdirde kişiler SGK e-borcu yoktur başvuru formu ve ekleri ile bulundukları ildeki Sosyal Güvenlik kurumuna müracaat edebilirler.

SGK Borcu Yoktur Belgesi İçin İş Yeri Tescil Başvurusu

İş yeri tescili belgesi, SGK borcu yoktur belgesi alınırken gereken en önemli belgelerden bir tanesidir. Buna göre iş yeri tescili olmayan kişiler, borcu yoktur belgesini de maalesef temin edemezler. İş yeri tescil alabilmek için kişilerin öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK dosya açılışlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu dosyanın açılması işverenlerin yanında çalıştırdıkları 4A sigortası kapsamındaki işçilerden dolayıdır. Kişilerin iş yeri tescil başvurusu yaparken kullanabilecekleri 3 farklı başvuru kanalı bulunmaktadır. Bunlar;

 • Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine elden yapmış olduğu başvurular,
 • Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine posta ya da kargo yoluyla yapmış oldukları başvurular,
 • Kişilerin online başvuru ile bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezi ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne internet üzerinden yapmış oldukları başvurulardır.

Yukarıda verilen başvuru kanalları kullanılarak kişiler SGK borcu yoktur belgeleri için iş yeri açma tescil başvurusu yapabilmektedirler.

SGK Dosya Açılışı için Gereken Belgeler

İşverenlerin mutlaka yapması gereken SGK dosya açılışları, kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları başvurular ile gerçekleşmektedir. Buna göre SGK dosya açılışları için gereken belgeler şunlardır;

 • Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna beyan etmeleri gereken iş yeri tescil formları,
 • İş yeri yerleşim belgesi,
 • Vergi levhası fotokopisi (eğer şahıslar kendi adlarına bina yaptırmışsa bu durum için istenmez)
 • Şirketlere ait imza sürküleri,
 • Yine şirketlere ait olan ticaret gazetesi suretleri,
 • Adi kurulan ortaklıklar için noterden alından onaylı sözleşmeler,
 • İhaleli olarak yapılmış olan işler için yapılan işe dair sözleşmeler,
 • Bina inşaatı mevcutsa bina inşaat ruhsatı fotokopisidir.

Yukarıda verilen belgeler eksiksiz bir şekilde hazırlanarak Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK dosya açılışı için başvuruda bulunabilir.

SGK İşyeri Tescili Son Başvuru Tarihi

Sosyal Güvenlik Kurumuna iş yeri tescili için SGK dosya açılışları başvurusunda bulunmayı düşünen iş yeri sahipleri, yapmaları gereken bu başvuruyu en geç sigortalı işçi çalıştırmaya başlanacak tarihe kadar yapmalıdırlar. SGK iş yeri tescili son başvuru tarihleri işçi çalıştırılmadan önceki birkaç günü kapsayan tarihlerdir. Bu yüzden işverenlerin bu konuda oldukça dikkatli olmaları gerekir.

SGK İş Yeri Tescil Başvurusu Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumuna iş yeri tescili için dosya açtırmayan işveren, SGK tarafından belirlenen para cezalarını ödemekle yükümlüdürler. Sigortalı işçiler için ve iş veren kişiler için oldukça önemli olan ve yapılması mutlak surette zorunlu olan iş yeri tescil işlemleri, yapılmadığı takdirde işverenlere SGK tarafından oldukça ağır caydırıcı cezalar uygulanabilmektedir. Buna göre iş yeri tescilini yaptırmamış olan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna dosya açmamış olan kişilere uygulanacak olan cezalar ve limitleri şunlardır:

 • İşveren eğer deftere tabi olmadıysa bu iş yerleri için uygulanacak olan ve fiil tarihinde geçerli olan ceza; asgari ücretin brüt tutarı kadar,
 • İşveren eğer deftere tabi olduysa, bu iş yerleri için uygulanacak olan ve fil tarihinde geçerli olan ceza; asgari ücretin brüt tutarının iki katı kadar,
 • İşveren eğer bilançoya tabi olduysa bu iş yerleri için fiil tarihinde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarının üç katı kadar ceza ile cezalandırılmaktadır.

Yukarıda verilen cezalar idari para cezalarıdır ve iş verenlerin mutlaka vaktinde ödemesi gerekmektedir. Vaktinde ödenmemiş olan bu idari cezalar içinse daha ağır yaptırımlar mevcuttur. Bu tarz uygulamalara maruz kalmamak ve mağdur olmamak için işverenlerin mutlaka dosya açılışlarını SGK’ya yaptırmaları ve iş yeri tescil belgelerini mutlaka edinmeleri gerekir. Aksi takdirde kişilere verilmiş olan SGK iş yeri tescil başvurusu cezaları herhangi bir muamma gösterilmeden uygulanacaktır.

SGK E-Borcu Yoktur Başvuru Belgesi ile Birlikte Teslim Edilmesi Gereken Diğer Belgeler

Borcu yoktur belgesi ile kişilerin SGK’ya teslim etmeleri gereken bazı belgeler şunlardır;

 • Başvuruyu yapacak kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Kişiye ait vergi levhası fotokopisi,
 • Kişi başvuruyu şirket olarak yapıyorsa ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • Şirkete ait vergi levhası,
 • Şirket yetkililerine ait kimlik fotokopileri ve imza sürküleri,
 • Vakaleten yapılıyorsa vekalet verildiğine dair vekaletname,

Yukarıda verilen belgeler temin edildiği takdirde kişiler aktivasyon için Sosyal Güvenlik Kurumuna e-borcu yoktur başvuru belgesi ile doğrudan başvuru yapabilirler. Giriş işlemleri eksiksiz bir şekilde yapıldığında kişiler e-borcu yoktur uygulamasına sorunsuzca ulaşabilirler.

SGK E-Borcu Yoktur Uygulaması ile Temin Edilebilecek Olan SGK Borcu Yok Belgesi Türleri

SGK e-borcu yoktur belgesi türleri, farklı kurumlara verilmek üzere online işlemlerden temin edilebilecek olan belgelerdir. Buna göre SGK borcu yoktur belgesi türleri şunlardır;

 • İhalelere katılmak isteyen kişiler için hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi,
 • TÜBİTAK’a sunulmak üzere hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi,
 • KOSGEB’e verilmek üzere hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi,
 • Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi,
 • Özel kurumlar, özel hastaneler, gözlükçüler, görüntüleme merkezleri, eczaneler vs gibi yerlere üzere hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi,
 • Tek iş yeri için alınmak istenen ve buna göre hazırlanan SGK borcu yoktur belgesi’dir.

SGK E-Borcu Yoktur Online İşlem Sistemi Kullanıcı Adı

Sosyal Güvenlik Kurumu borcu yoktur online işlem sistemi kullanıcı ismi, genellikle kişilerin kendi TC kimlik numaraları olmaktadır. Ancak herhangi bir sebeple sisteme ulaşamayan ya da şifre kısmında sorun yaşayan kişiler, online borç sorgulama sistemine e-devlet üzerinden de kolaylıkla ulaşabilirler. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar ise herhangi bir PTT üzerinden 2 TL karşılığında şifrelerini kolaylıkla elde edebilmektedirler. Herhangi bir şekilde sisteme giriş yapmakta zorlanan vatandaşlar, bu konuyu SGK’ya mutlaka bildirmelidirler.

Yapılandırılmış SGK Borçları için SGK Borcu Yoktur Belgesi

SGK’ya prim borcu bulunan kişiler borcu yoktur belgesi alma işlemi için SGK’ya başvurmaları halinde maalesef olumsuz yanıt alacaklardır. Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçlar için SGK, kişilere borcu yoktur belgesi temin etmez. Ayrıca kişilerin henüz ödeme vadesi gelmeyen borçları için dahi SGK üzerinden borcu yoktur yazısı alınamamaktadır. Bunun en önemli sebebi her ne kadar borçlar yapılandırılmış olsa da SGK’nın bunu borç olarak sisteme düşmesidir. Prim borçları olan vatandaşlar, bu borçlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemeden borcu yoktur belgesini alma işlemlerini gerçekleştiremezler. Ancak sadece ihaleli işler için yapılandırılmış olan SGK borçlarına SGK borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.

Sgk konularıyla detaylı bilgilere ulaşmak için sigorta-sorgula.com/sgk adresini hemen ziyaret et. Cevap aradığın konulara yorum yazarak kısa sürede cevap bulabilirsin…

KONUMUZLA ALAKALI DİĞER YAZILAR

SGK İşe Giriş Sorgulama

SGK Hizmet Dökümü Sorgulama

SGK Maaş Sorgulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir