Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası Bekleme Süresi

Özel sağlık sigortalarının bekleme süresi sağlık sigortalarındaki bazı kapsamların ve karşılamaların takip edildikten sonra sigorta kapsamına alınması anlamına gelmektedir. Özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları, günümüzde oldukça avantajlı olabilmektedir ve sigortalıların sağlık harcamalarını üstlenerek finansal bir güvence sağlamaktadır. Özel sağlık sigortası yaptırmadan önce bu sigortanın kapsamlarını ve çeşitlerini öğrenmekte fayda olacaktır.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası kişilerin kendileri ve aileleri için özel olarak yaptırabileceği, bazı durumlarda çalıştıkları şirketler tarafından yaptırılan ve kişilerin yapmak durumunda kalacakları sağlık harcamalarının karşılanmasını kapsayan sigortalardır. Özel sağlık sigortaları genellikle yatarak tedavi ve ayakta tedavileri karşılamaktadır. Ancak bu tedavilerin ne kadarının ne kadar süreyle karşılanacağı ya da karşılanıp karşılanmayacağı sağlık sigortası poliçesine göre belirlenmektedir.

Özel Sağlık Sigortasının Poliçe ve Primleri

Özel sağlık sigortasının poliçesi kişiye özel hazırlanabilmektedir. Bu poliçeler genellikle sağlık sigortasının karşılayacağı tedavileri ve ilaçları, karşılanma miktarlarını, bekleme sürelerini ve tazminat miktarlarını içermektedir. Tazminat miktarları ve ödeme limitleri ne kadar artarsa, sigortanın ödenecek olan primi de doğal olarak o denli artacaktır.

Bunun yanında özel sağlık sigortalarının primlerinin belirlenmesinde değiştirilemeyen bazı faktörler de etkili olabilmektedir. Sigorta yaptıracak olan kişinin yaşı ve cinsiyeti bunlara örnektir. Aynı zamanda kişinin sigara ve alkol kullanıp kullanmıyor oluşu ya da boy ve kilosu sağlık sigortası prim ödeme miktarlarını etkileyebilmektedir.

Bunun yanında sağlık sigortalarının poliçeleri ve primleri belirlenirken sigorta yaptırmak isteyen kişinin önceden geçirmiş olduğu hastalıklar ve rahatsızlıklar da incelenmektedir. Bunun yanında bazı rahatsızlıklar ya da hastalıklar prim fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun sigorta poliçesine dahil edilmemektedir. Bazı rahatsızlıklar ve ameliyatlar sigorta poliçesinde hiç yer almamakta, bazılarıysa yalnızca sigorta bekleme süresinden sonra poliçede yer alabilmektedir.

Sağlık Sigortası Bekleme Süresinin Belirlenmesi

Özel sağlık sigortası bekleme süresi nedir?” özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen ancak bekleme süresiyle karşılaşan insanların sıklıkla sordukları bir sorudur. Özel sağlık sigortasındaki bekleme süresi bir bakıma sigortayı yapana şirketin kendini sigortalatmasıdır. Sigorta yaptıracak kişinin geçmişindeki hastalıklar ve akrabalarındaki kalıtsal hastalıklar incelendikten sonra geçirilme riski bulunan ve maliyeti çok yüksek hastalıklar poliçeye dahil edilmez. Sigorta şirketi tarafından takip edilen bu hastalıklar, eğer uygun görülmesi halinde, sigorta poliçesinin yenilenmesi esnasında poliçeye dahil edilebilir.

Pek çok hastalık ya da ameliyat için bir yıllık sağlık sigortası bekleme süresi uygulanabilmektedir. Ve yine pek çok hastalık veya operasyon bir yıllık bekleme süresinin ardından sigorta poliçesine dahil edilmektedir. Ancak bazı hastalıkların sigorta poliçesine dahil edilmesi için daha uzun beklenmesi gerekebilir. Sigorta şirketi riskli gördüğü noktaları ve operasyonları sağlık poliçesine dahil etmeyecektir. Bu sebeplerle bekleme süresi olmayan sağlık sigortası neredeyse yoktur.

Bekleme süresi bütün hastalıklar ya da bütün tedavi seçenekleri için gerçekleştirilen bir uygulama değildir. Ancak sağlık sigorta şirketinin çok riskli ya da çok masraflı olacağını öngördüğü hastalıklar ve tedaviler için uygulanmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında Bekleme Süresi

Tamamlayıcı sağlık sigortası bekleme süresi de tıpkı özel sağlık sigortası bekleme süresinde olduğu gibi bir poliçe dönemi, yani bir yıldır. Genellikle sigorta şirketi bekleme süresini bir yılın sonunda sonlandıracak ve hastalığı ya da tedaviyi poliçeye dahil edecektir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında bekleme süresi de yine sigorta şirketinin karar verdiği ve uygun gördüğü hastalıklar ve operasyonlar için geçerli olacaktır. Bu da bazı hastalıkların sigorta poliçelerine hiç dahil edilmeyebileceği anlamına gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir