Resmi İşlemler

Özel Okul Devlet Desteği

Özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrenciler için devlet tarafından teşvik verilmektedir. Bu kapsamda birçok özel eğitim kurumu; öğrencilere daha başarılı ve daha kaliteli eğitim almaları için devlet desteği olanağı sağlamaktadır. Bu olanak sayesinde ekonomik durumu özel okul eğitimi için uygun olmayan ailelere çocuklarının akademik hayatının daha düzgün ilerleyebilmesi adına özel okul eğitim şansı sunulmaktadır.

Özel Okul Teşvik Şartları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci velilerine sunulan teşviklerden yararlanmak isteyen aileler için bazı şartlar koşulmaktadır. Şartların en başında 2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde devlet teşviki olanağından faydalanmak isteyen öğrencinin başvuruda bulunması, başvuruda bulunmuş olduğu özel okul şartlarına uyum sağlıyor olması gerekmektedir. Bundan farklı olarak özel okul devlet teşvikinden yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekmektedir.

 • Başvuruda bulunacak ailenin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Eğitim ve öğretim devlet desteği almak için bir yıl önceki yıl için sınıf tekrarı yapmamış olunması gerekmektedir.
 • İlkokul birinci sınıf öğrencilerin ilgili tarihte kayıt şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.
 • Beşinci sınıfa devam edeceklerde ortaokul veya imam hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olunması gerekmektedir.
 • Ortaöğretim eğitimine devam edecek öğrencilerin ortaöğretim kurum şartlarına hitap ediyor olması gerekmektedir.
 • Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olunması gerekmektedir.
 • Öğrencinin eğitim ve öğretim desteği ile devam etmek istediği özel okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olması gerekmektedir.
 • 2019-2020 eğitim öğretim senesi için okul öncesi eğitimde (anaokul) 17 Mart 2013 ve 17 Eylül 2014 tarihleri arasında doğmuş olunması şartı aranmaktadır.
 • Bunların hepsinin dışında her özel okulun öğrencilerinde aramış olduğu şartlar farklılık göstermektedir.

Özel Okul Devlet Teşviki Başvuruları

Özel okul devlet teşviki ile eğitim almak isteyen ailelerin her sene ilan edilen tarihlerde teşvik başvurusunu gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Teşvik başvuruları her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. Belirlenen tarihlerde başvurusunu gerçekleştiremeyen aileler için devlet teşviki sağlanamamaktadır.

2019 eğitim öğretim senesi içinde özel okulların belirlediği öğrenci kontenjanlarını şu şekilde olmaktadır:

 • 2019 yılı Okul Öncesi öğrenci kontenjanı 6.000 olarak belirlenmiştir.
 • 2019 yılı İlkokul öğrenci kontenjanı 15.000 olarak belirlenmiştir.
 • 2019 yılı Ortaokul öğrenci kontenjanı 15.000 olarak belirlenmiştir.
 • 2019 yılı Ortaöğretim (lise) öğrenci kontenjanı 15.000 olarak belirlenmiştir.
 • 2019 yılı Temel Lise öğrenci kontenjanı 24.000 olarak belirlenmiştir.

Her sene güncellenen; okul ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen bu rakamlar tahmini olarak belirtilen rakamlar olmakla beraber genel anlamda sabit rakamlardır.

Devlet Desteği İçin Verilen Miktarlar

Özel okul eğitimi için devletin sunduğu teşvik rakamları 3.000 TL ile 4.600 TL arasında değişiklik göstermektedir. Devlet tarafından sunulan bu rakamlar; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve temel lise alanlarında eğitimlerini devam ettirecek öğrenciler için verilmektedir.

 • Okul öncesi eğitim alanında eğitim öğretim hayatını devam ettirecek öğrencilerin ailelerine 3.290 TL oranında devlet desteği sunulmaktadır.
 • İlkokul öğrencileri için sunulan devlet teşviki olanağı 3.960 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
 • Ortaokul dengi öğrencilerin özel okullarda eğitimlerini tamamlayabilmeleri için devlet desteği ile birlikte 4.610 TL tutarında ödenekten yararlanabilmektedir.
 • Ortaöğretim öğrencilerine özel okul devlet teşviki tutarı 4.610 TL civarındadır.
 • Liselerde eğitim alan öğrenciler için belirlenmiş rakamlarda 3.960 TL civarındadır.

Ailenin Gelir Durumuna Göre Puanlama

Ailenin aylık toplam gelir durumuna göre her yıl bir önceki seneye ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılmak suretiyle tekrardan belirlenir.

Aşağıda listelenecek olan puan durumuna göre alacağınız devlet teşvik puanları şu şekilde olacaktır:

 • Ailenin aylık gelir durumu 1.000 TL’den daha az ise 340 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 1.000 TL ve 1.500 TL arası ise 330 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 1.501 TL ve 2.500 TL arası ise 320 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 2.501 TL ve 3.500 TL arası ise 310 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 3.501 TL ve 4.500 TL arası ise 280 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 4.501 TL ve 6.000 TL arası ise 250 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 6.001 TL ve 7.500 TL arası ise 200 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 7.501 TL ve 9.000 TL arası ise 100 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 9.001 TL ve 10.500 TL arası ise 80 puan,
 • Ailenin aylık gelir durumu 10.501 TL ve daha fazla ise 40 puan verilir.

Bu puan durumlarına göre özel okul devlet desteği ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.

Özel Okulda Okuyan Öğrenciler İçin Belediye Burs Desteği

Belediyeler tarafından öğrencilere özel okul eğitimi için burs desteği sağlanmaktadır. Okul öncesi eğitim alanında, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksekokul öğrencileri için maddi ve manevi destekler sağlamaktadır. Bu öğrenciler için Belediye Kurumu her ay düzenli olarak burs yardımları yapmaktadır. Belediye tarafından bu burslardan yararlanacak olan öğrencilerin maddi durumlarının yetersiz sayılması gerekmektedir. Ailenin aylık gelir durum çizelgesi Belediye tarafından saptanıp incelendikten sonra burs için belirlenmiş rakamın altında bir gelire sahip ailenin çocuklarına burs konusunda öncelik tanınmaktadır. Devlet desteği ile özel okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin bu burstan yararlanmak için aranan şartlara uyum sağlıyor olması gerekmektedir. Belediyeler dışında özel okullarda eğitim gören ve maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için birçok kurum, kuruluş, vakıf ve şahıslar burs olanağı da sağlamaktadırlar. Belediye bursu KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) bursu ile karıştırılmamaktadır.

Belediye Bursu Başvuru Şartları

Belediye bursuna başvuracak kişilerin şu şartları sağlıyor olması gerekmektedir:

 • 25 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.
 • Herhangi bir maddi gelirin bulunmaması gerekmektedir.
 • Aylık gelir durumunuz ve mal varlığınız saptandığında burs almaya hak kazanmak için maddi desteğe ihtiyacınızın olduğu saptanmalıdır.
 • Herhangi bir kurumdan veya herhangi özel bir yerden burs alınmaması gerekmektedir.
 • Not ortalamaları 4 üzerinden en az 2,5 olan ara sınıflarda okuyan öğrenciler de burs başvurusunda bulunabilmektedirler. Aynı zamanda sınıfta kalınmamış olunması gerekmektedir.
 • Sicilinizin temiz olması gerekmektedir.

Belediye Burs Başvurusu

Belediye bursundan yararlanmak için aranan şartları yerine getirdikten sonra burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aranan şartları yerine getirdiğiniz takdirde belediye burs başvurusu için gereken evrakları da eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Başvurular için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Belediye başvuru dilekçesi
 • Yükseköğrenim kayıt belgesi
 • Kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Yoksulluk belgesinin tamamlanıp başvuru yapılması gerekilmektedir.

Başvurudan sonra belediye kurumları tarafından denetime tabi tutulursunuz ve burs almanız uygun görülürse burs desteklerinden faydalanılabilecektir.

Devlet Desteği ile Özel Okul

Özel okul eğitimi için devlet desteği ile maddi durumu kötü olan ailelere verilen imkânlar doğrultusunda; öğrencilerin daha başarılı ve sağlıklı bir eğitim almasını sağlanmaktadırlar. Özel okullarda alınan kaliteli eğitimin sebebi; eğitim verilen sınıflardaki öğrencilerin sayısının az olması, eğitmenlerin öğrencilerle özel olarak ilgilenmesi ile alakalıdır. Bu sebeple de birçok ailenin çocuklarının özel eğitim almasını ve başarısını arttırmalarını istemektedirler.

Özel okulların yıllık fiyatları oldukça yüksek olduğundan genellikle ekonomik durumu iyi olan aileler çocuklarını bu okullara göndermektedirler. Orta halli bir gelire sahip olan aileler içinde özel okul imkânı sağlanabilmesi için devlet desteği sağlanmaktadır.

Konuyla Alakalı Videoya Göz Atabilirsiniz;

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir