Araç Kasko

Kasko Genel Şartları

Kara taşıtları kasko genel şartları 1994 yılında yürürlüğe giren isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Bu yazımızda sizlere kasko ve diğer sigortalar hakkında bilgilendirici bir içerik hazırladık.

Sigorta Nedir?

Sigorta, gerçekleşme ihtimali bulunan istenmeyen durumlar karşısında, doğması muhtemel olan maddi zararların karşılanması amacıyla, bahsedilen istenmeyen durumlar olmadan önce ödenen pirim karşılığında yapılan bir sigorta şirketi ve sigortalı arasında yapılan sözleşmedir.

Can sigortası, mal sigortası, kredi sigortası olmak üzere başlıca sigorta vardır. Bu sigortalar kapsamında sağlık, kasko, yangın sigortaları yaptırabilirsiniz. Bununla beraber, Türkiye’de trafik sigortası ve deprem sigortası yaptırmak zorunludur.

Yazımızda bu sigorta türlerinden bazılarına değineceğiz.

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik sigortası ya da diğer adıyla zorunlu trafik sigortası, Türkiye’de her araç sahibinin yaptırmakla yükümlü olduğu bir sigorta türüdür. Sigortanın yapılmaması durumda araç trafikten men edilir ve ayrıca cezai yaptırım uygulanır. Sigorta şartlarının değişmesiyle, eski trafik sigortası genel şartları da değişti. Peki, yeni haliyle nasıl yapılır bu trafik sigortası, trafik sigortası genel şartları nelerdir, hangi durumları teminat altına alır? Gelin birlikte inceleyelim.

 1. Sigorta, belirlenen başlangıç ve bitiş tarihlerine öğlen saat 12:00’de başlar ve öğlen 12:00’de sona erer.
 2. Sigorta kapsamında karşılaşılan olay karşısında durum en geç 5 gün içerisinde sigortacıya bildirilmek zorunludur.
 3. Sigortacı tarafından koruma amaçlı verilen talimatlara uymak zorunludur.
 4. Başka sigorta sözleşmeleri var ise bundan sigortacıyı haberdar etmek zorunludur.
 5. Sigortacı, kendisine yapılan bildirimden itibaren, kendisine belgelendirilmiş olan muayene, ilk yardım, kontrol, hastane giderlerini en geç 8 iş günü içerisinde sigorta anlaşmasında belirlenmiş şekilde ödemek zorundadır.
 6. Hasar olması durumunda, hasar görülen parçanın onarılması mümkün ise onarılır, değil ise yenisi ile değiştirilir. Değişen parçayla birlikte arabanın değerinde artış olsa dahi, ödenmesi gereken tazminattan kesilme yapılamaz.
 7. Trafik Sigortası Genel Şartları Değer Kaybı, kaza kaynaklı zarar gören araçta meydana gelen değerindeki azalmadır. Bu değer kaybının tespiti, sigorta şirketlerinin görevlendireceği eksperler tarafından yapılır.

Kasko Nedir?

Kasko, yaptırılması zorunda olmayan, otomobillere hasara uğrama, yanma, çalınma gibi istenmeyen durumlara, sigorta yaptıran kişinin hasarını karşılamak amacıyla, yalnıza Türkiye sınırları içerisinde geçerli olarak yapılan, resmi gazetede ilan edilen kasko genel şartları ile sınırları çizilen, sigortaya verilen isimdir. Sayılan teminatların kapsamı, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak genişletilebilir veya daraltılabilir. Bu sigorta kapsamında, belirlemiş olduğunuz istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldığınız zaman, maddi olarak güvence altına alınmış olursunuz.

Bu durumlar isteğiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda teminat içeriğinden eklenip, çıkarabildiğinden Kasko Teminat Bedelleri hem kapsam dolayısıyla hem ücret olarak farklılık göstermektedir.

İnternette yer alan kasko hesaplama araçları sayesinde plaka ve kimlik numaranızı girerek, ücretsiz bir şekilde kasko için ne kadar ödeme yapmanız gerektiği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gelin, kara araçları kasko sigortası genel şartları, konusu, kapsamı ve muafiyet durumları nelerdir birlikte inceleyelim.

 • Aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde aracın uğradığı zarar,
 • Sel, su baskını, deprem, toprak kayması, dolu, yıldırım çarpması gibi doğal afetler,
 • Yasal olarak taşınılan patlayıcı sonucu aracın uğradığı hasarlar,
 • Araçta sigara benzeri maddelerin temasıyla oluşan hasarlar,
 • Aracın kurallara uygun olarak çekilmemesinden kaynaklı olarak meydana gelen hasarlar,
 • Halk hareketleri gibi kargaşa durumlarında meydana gelen hasarlar sigorta kapsamında teminat altına alınması mümkün olan hasarlardır.
 • İncelemeler sonucunda zararın %100’nün sigortacı tarafından karşılanmama durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda kararlaştırılan yüzde veya oran tutarları poliçeye işlendikten sonra muafiyet durumu ortaya çıkar.
 • Savaş ve savaş ilan edilmeksizin yaşanan çarpışma, iç savaşlar, askeri hareketler, ihtilal ve benzerleri olaylar sonucunda meydana gelen hasarlar, nükleer atıklar, nükleer yakıtlar, iyonlayıcı radyasyonların sebep olacağı zararlar, uyuşturucu ve yasaklanan kullanım miktarının üzerine çıkmış miktarda alınan alkol sebebiyle yaşanan kazalar, bakmsızlık, eskime, çürüme, paslanma donma ve benzeri sebeplerle meydana gelen hasarlar, taşıtın çekilmesi nedeniyle meydana gelen kazalar, sigortalının birlikte yaşadığı, sorumlu olduğu kimseler tarafından verilen zararlar, taşıtın elektrik ve elektronik donanımında, sigorta kapsamına girmeyen bir olaydan doğan şekilde meydana gelen kırılmalar ve lastikte meydana gelen zararlar teminat dışında kalan zararlardır.
 • Sigorta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.

Konut Sigortası Nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, konut sigortası konutu yıkılma, hırsızlık, yangın ve kazalar gibi olması muhtemel durumlarda güvence sağlamak amacıyla yapılan sigortanın genel adıdır. Kapsadığı alana göre, (yangın sigortası, hırsızlık sigortası gibi) farklı isimlerle anılır. Gelin, bazı sigorta genel şartlarını birlikte inceleyelim.

Konut Sigortası Genel Şartları (Yangın)

 1. Taşınmaz mallarda, binaların dışında bulunan garaj, su deposu gibi eklentiler ve binaların içerisinde bulunan asansör alanları, yürüyen merdiven alanları, bina içerisinde yer almayan teraslar, havuzlar da sigorta kapsamına dahildir.
 2. Terör, halk haraketleri gibi kargaşalar, deprem ve yanardağ püskürmesi durumlarında konuta yangın, duman, buhar hareketiyle olsa dahi, sigorta teminatını kapsamaz. Sigorta kapsamına dahil edilmesi için ek sözleşme yapılması gereklidir.
 3. Yangın çıkarmaksızın sigortalanan değerlerin kendi kusurlarından kaynaklı kavrulmalardan ve benzeri meydana gelen hasarlardan, ateşe ve sıcaklığa maruz bırakıldığı için meydana gelen hasarlar teminat dışında kalan hallerdir.
 4. Yangın Sigortası Poliçe Örneği’nde sigorta konusu, sigorta başlangıç ve bitiş tarihi, tanzim tarihi, sigorta bedeli, prim’in tutarı ile ödeme zaman ve yer bilgisi, rizikoların gerçek nitelikleri bilgisi yer almak zorundadır.
 5. Sigorta, poliçede yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.
 6. Sigorta Türkiye Cumhuriyeti içerisinde geçerlidir.
Hırsızlık Sigortası

Hırsızlık sigortası eşya ve mallarınızın hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle uğrayacağı zararın teminat altına alınması amacıyla yapılan sigorta türüdür.

Hırsızlık Sigortası Genel Şartları

 1. Kırma, delme, zorla, tırmanma, anahtar elde edilerek veya uydurularak, gizlice saklanma ile, ölüm, yaralama, şiddet kullanarak zor kullanma ile girilerek verilen zararlar bu sigortanın teminatı altındadır.
 2. Bu sigorta kapsamında kürk, antika değerine sahip sanat eserleri, kitap, biblo, yazı ve benzerleri, plan kroki, kalıp gibi ticari amaçlarla kullanılan belgeler, nakit para, hisse senedi, altın, gümüş ve benzeri kıymetli madenler, değerli taşlar, mücevher, inci sigorta kapsamının dışarısında olup, ek taminat sözleşmesi ile güvence altına alınabilir.
 3. Sigorta kapsamında güvenceye alınan bölgelerde aralıksız olarak 30 günden fazla kimse bulunmaması, karmaşaya sebep olan grev, halk hareketleri, askeri hareketler, yangın, yıldırım, deprem, kar ağırlığı gibi doğal faktörlerden kaynaklı haller, sigorta yaptıran kişinin hizmetinde bulunan kişi veya kişilerce yapılan hırsızlıklar, kılık kıyafet değiştirilerek kimliğin saklanması ile yapılan hırsızlıklar sigorta teminatının dışarısındadır ve ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
 4. Sigorta sözleşmesi kapsamında doğan hak ve talepler zaman aşımına uğrar.
 5. Sigortacı ve sigortacı şirket, yaptıkları sigorta aracılığı ile elde ettikleri mesleki sırların saklı tutulmaması halinde oluşacak zararlardan sorumlu tutulurlar.
 6. Sigortacı, kendisine hırsızlığa uğranıldığına dair verilen bilgilendirme tarihinden itibaren zararı en az 30 gün içerisinde ödemek zorundadır.
 7. Sigorta Türkiye Cumhuriyeti içerisinde geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir