Resmi İşlemler

İş Güvenliği Uzmanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

İş güvenliği uzmanlarının aldığı maaşlar, kurslar ya da üniversite lisansları tarafından onaylanan kişileri kapsamaktadır. İş yerlerinde çalışan personellerin iyi şartlarda çalışmalarını destekleyici hizmetler sunmakta olan bu alan farklı dallara da ayrılmaktadır.

İş güvenliği uzman maaşları, bu alanda çalışanların hangi sektörde olması ile ilgili olarak da değişkenlik göstermektedir. Ağır işlerin yapıldığı iş yerlerinde oluşan iş şartları daha zor olması sebebiyle uzman maaşları da buna göre belirlenmektedir.

Maaş belirlenmesinde bir diğer faktör de iş yükü ve tecrübedir. Tecrübeli iş güvenliği uzmanları bir üst grubun sınavlarına girerek maaşlarını yükseltebildiği gibi, kendi grubunda uzun yıllar çalışması dolayısıyla da yüksek maaşlar alabilmektedirler.

Fabrikadan, okula kadar çok farklı alanlarda çalışma şartlarını iyileştirmek, personellerin özlük hakları ve sağlık güvencelerine kadar pek çok konuda iş güvenliği uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. İşverenler ve çalışanlar arasındaki doğru iletişimin kurulup çalışanların akıl, beden, ruh sağlığının korunması noktasında iş güvenliği uzmanları çalışmalarını sürdürmektedirler.

İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İnceleyebilirsiniz.

İş Güvenliği Uzman Maaşları Kriterleri

İş güvenliği uzmanlarında maaş farklılıkları, çalışılan iş koluna göre değişkenlik göstermektedir. Ağır işçilerin çalıştığı meslek gruplarındaki uzmanların aldığı maaşlar ile okul, işletme gibi beden işçiliğinin yapılmadığı yerlerde iş riski az olması sebebiyle bu alanlardaki uzman maaşlarında farklılıklar oluşmaktadır.

Örneğin fabrikalarda oluşan iş kazaları ve bunların önlenmesine yönelik çalışmalar çok daha fazla riskler taşımaktadır. Bu alanlarda mühendisler de iş güvenliği uzmanı sertifikasını edinerek iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler.

İş güvenliği uzmanları A/B/C şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflamalar dahiline maaş kriterlerinde oluşan değişiklikler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Ağır işçiliğin olduğu ve beden işçiliği ile çalışmakta olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı maaş aralığı 5.000-7.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir.
  • Beden işçiliğinin daha az olduğu orta statüdeki çalışma alanlarında ise maaş aralığı 3.000-7.000 TL olarak belirlenmektedir.
  • İş riskinin en az olduğu iş sahalarında ise maaşlar, 2.000-3.000 TL aralığında farklılaşabilmektedir.

İş güvenliği uzmanlığında oluşan maaş farklılıkları, sertifika sürecinde hangi iş alanına yönelik çalışılacağı ile ilgili bilgilendirme yapılmasının ardından belirlenmektedir. Dolayısıyla kurslardaki eğitim içeriği de farklılaşmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Alanları

İş güvenliği uzmanları nerelerde çalışır, sorusu oldukça geniş bir içerik sunmakla birlikte teknik elemanların olduğu iş sahalarını içermektedir. Bu minvalde mühendisler, teknikerlerin yanı sıra farklı lisans mezunları da iş güvenliği uzmanı olabilmektedirler.

Çalışanların iş yeri güvenliğinin zorunlu tutulduğu kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla belirlenmekte ve bu iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ilan edilmektedir.

SGK bünyesinde belirlenen iş yerleri; fabrikalar, okullar, hastaneler, tersaneler farklı pek çok alanı kapsamaktadır. Bu minvalde iş yeri hekimi olarak görevlendiren hekimler de sertifika sahibi olarak hem iş yeri hekimi hem de iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilmektedirler.

Örneğin okullar, iş riskinin az olduğu kurumlar olması dolayısıyla iş yeri doktoru olarak görev yapmakta olan hekimler iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak adlandırılan hekimler, sertifika programları kapsamında uzman belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.

İş Güvenliği Uzmanı Belgesine Yönelik Kurslar

İş güvenliği uzmanı yetiştiren kurumlar, iş yeri tehlike durumuna göre farklı sınıflandırmalar ile sertifika programları düzenlemektedirler. A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, C sınıfı iş güvenliği uzmanı yetiştiren kurumlar farklı lisans programlarından mezuniyet şartı aramaktadır.

Üniversitelerin uzaktan eğitim programları kapsamında sertifika programlarının sunulması gibi açık öğretim fakültelerin lisans programı kapsamında da iş güvenliği uzmanları yetiştirilmektedir.

Lisans mezuniyetlerinin ardından iş güvenliği alanında çalışmak isteyenler, kendi alanlarına uygun nitelikleri içeren alanın sertifika programına katılarak, hakim olduğu iş sahalarında çalışabilmektedirler.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyenler, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan iş sahalarında çalışmak üzere eğitim almaktadırlar. Bu iş sahalarında çalışma şartları ağır olması sebebiyle teknik bilgilerin de öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır.

Yüksek lisans programları içerisinde de yer almakta olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı programı; farklı mühendislik alanları, mimarlık alanları ve teknikerlik alanlarından mezuniyeti zorunlu kılmaktadır.

Bu program dahilinde iş güvenliği uzman maaşları, en yüksek maaş aralığındaki meblağları içermektedir. İş riski ve teknik bilgilerin içerilmesi sebebiyle diğer programlardan daha yüksek maaşlar ile çalışma şartları sunulmaktadır.

İş güvenliği uzmanlığı programları dahilinde B sınıfı programında çalışan uzmanlar iş hayatlarında 4 yılı doldurduktan sonra hizmet içi eğitimler kapsamında A sınıfı eğitimi almaya hak kazanmaktadırlar. Bir sınava tabii tutulduktan sonra A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak da çalışabilmektedirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Alanları

B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının iş sahaları, ikinci risk seviyesinde bulunan meslek gruplarını kapsamaktadır. Beden işçiliğinden ziyade enerji sektörü gibi alanları içermekte olan bu grup maaş skalasında da ikinci aralıkta bulunmaktadır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanları, daha çok teknolojik riskleri içermesi sebebiyle teknolojik aletlerin yoğun olarak kullanıldığı, radyasyon gibi görünmeyen risklerin önlenmesi gereken sağlık sektöründe de görev yapabilmektedirler.

Maaş aralığı 3.000.-5.000 TL aralığında belirlenen bu uzmanlık grubunda çalışmak için az tehlikeli olarak sınıflandırılan C grubu iş güvenliği uzmanlığında çalışma şartı bulunmakta ve yine bir sınav aracılığıyla geçiş yapma kriteri sunulmaktadır.

Eşi ölen kadın nasıl maaş alır, şartları neler? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

C Sınıfı Uzmanı Olma Şartları

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak isteyenler, herhangi bir lisans programından mezun olduktan sonra sertifika programları aracılığıyla uzman olabilmektedirler. Bu alanda çalışanlar az tehlikeli olarak sınıflandırılan çalışma alanlarında yer almaktadırlar.

Maaş aralığı minimum 2.000 TL olan bu gruplarda çalışılan sektöre göre maaş değişkenliği yapılabilmektedir. Maaş değişkenliği; personel sayısı, çalışma durumu ve iş tecrübesine göre iş yeri tarafından belirlenmektedir.

C grubu üzerinden uzman olmak isteyenler için şu şartlar bulunmaktadır:

  • Üniversitelerin lisans ya da ön lisans programları dahilinde iş güvenliği uzmanlığı programını tamamlamış olmak,
  • Farklı lisans programından mezun olanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifika programlarına katılmış olmak,
  • Teknik alanlarda çalışmakta olanlar için sertifika programına katılmış olmak,
  • Alınan eğitimlerin sonucunda yapılan sınavlardan başarılı kabul edilen puanı almış olmak

İş Güvenliği Uzmanı İstihdam Alanları

İş güvenliği uzmanları nerede çalışır, sorusu farklı meslek alanlarını içermektedir. Çok personelli pek çok iş yerinde çalışmakta olan uzmanlar, aldıkları eğitimler ve lisans programları dahilinde istihdam edilmektedirler.

İş güvenliği uzmanı maaşları, çalışılan iş sahasına göre değişkenlik gösterdiği gibi iş yılı tecrübesiyle ilgili olarak da değişkenlik göstermektedir. Aynı iş güvenliği uzmanlığı seviyesinde çalışmakta olan farklı uzmanlar tecrübe yılına göre farklı maaşlar alabilmektedirler.

İş güvenliği uzmanı olmak isteyenler pek çok farklı fabrikada çalışabilmektedir. Fakat fabrikaların yanı sıra eğitim sektörü, sağlık sektörü, enerji sektörü gibi hizmet alanlarında da istihdam edilmektedirler.

Kariyer sayfaları ya da iş arama programları kapsamında iş güvenliği uzmanlığının üç grubu için de ilanlar bulunmaktadır. Bu ilanların takibi sırasında lisans bölümüne ilişkin sınırlamalar olduğu gibi iş tecrübe yılına göre de sınırlamalar olabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir