Resmi İşlemler

Engelli Raporu Oranları

Engelleri bireylerin sahip olduğu engelleri raporları ile engellilere devlet destekli olmakla beraber bir sürü avantaj sunulmaktadır. Bireyin engel oranını hesaplamak için engelli oran hesaplama programları bulunmaktadır. Genellikle rapor oranları hesaplama da kullanılan formülün adı Balthazard’dır. Engelli raporu olan bireylerin belirtilen engel oranları bu şekilde hesaplanmaktadır.

Balthazard Formülü

Balthazard Formülü ile terör, kaza ve yaralanmayla vücut fonksiyonlarının bazı işlevlerini yitirmiş yetişkinlerin engelli raporu oranları hesaplanmaktadır. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik güncel olarak 20 Şubat 2019 30692 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Balthazard formülü kullanılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu formülü kullanarak engel oranını hesaplamak isteyen vatandaşlar için online olarak hazırlanmış pek çok uygulama bulunmaktadır. Yazılımın doğru sonuçlanabilmesi için yaş alanının doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Yaşın doğru olarak doldurulmasının en büyük gerekçesi de 65 yaş ve üzeri hastaların engel oranları farklı olarak değerlendirildiğinden yanlış ya da eksiksiz yaş girişi sonucu doğru sonuç vermeyecektir. 65 ve üzeri yaş grupları için engel oranı hesaplamasında %10 olarak artı değer eklenmektedir. Balthazard uygulaması ile hastalık sahibi olan kişinin, mesleğinde gösterdiği performans gücünün ne oranda olduğunu kolaylıkla hesaplamak mümkündür. Çalışan kişiye verilen Sağlık Kurulu raporunda engel oranı; Balthazard hesaplamasının ardından netleşecektir.

Balthazard Formülü Hesaplama Şartları

Birden fazla engeli olan bireyler için uygulanan Balthazard cetveli hesaplamaları için gereken kanuni şartları şu şekilde uygulanmaktadır:

 • Balthazard cetveli uygulaması bu konuya dair kanunun 11. maddesi esasında yapılmaktadır.
 • Engel durumu birden fazla olarak mevcutsa, her engel durumunun tespiti ayrı ayrı yapılır ve oranlar ona göre hesaplanır.
 • Engel durumu oranları en yüksekten başlanarak ciddiyete göre sıralamaya koyulmaktadır.
 • En üst limitten başlanarak değerlendirilen esaslar, %100 engel oranından çıkarılarak hesaplanır.
 • İkinci engel oranının tespiti de yine aynı şekilde %100 engel oranından elde edilen sonuçla, bulunan birinci sıradaki oran ile bağlantılı olacaktır.
 • Eğer engel oranı hesaplanacak kişi 65 yaş ve üzeri bir hastaysa yapılan Balthazard uygulamasının üzerine %10’luk bir değer eklemesi yapılacaktır.

Engelli Raporu Oranları

Balthazard uygulaması ile söz konusu hastanın raporunda belirtilen özürlülük oranları değerlendirilmesinde; radyasyon onkolojisi %40, ortopedi ve travmatoloji için %10, endokrinoloji ve metabolizma için %10 ve psikiyatri için %5 değerleri mevcutsa engelli raporu oranları şu şekilde hesaplanmaktadır:

 • Engelli bireyin bu sonuçlar doğrultusunda engel oranı toplamı %60’a tekabül etmektedir.
 • Bu oranlar göz önünde bulundurulduğunda; Balthazard hesaplamasında %40’ın, en üst toplam limit olan %100 engel durumundan çıkarılması gerekmektedir.
 • Bu işlem sonrasında çıkacak sonuç %60 olmaktadır. Bu elde edilen birinci engel oranıdır. Engel oranı sıralamasında ikinci olan ortopedi ve travmatoloji sonucunun verdiği %10’luk oran ile 60 × %10 = 6 ise elde edilen ikinci engel oranı olmaktadır.
 • Engel oranı sıralamasında en yüksek olan radyasyon onkolojisi ve ikinci en yüksek engel oranı olan ortopedi ve travmatoloji hesaplamasında 40 + 6 = 46 olarak engel oranlarının toplamı ortaya çıkar.

Engelli Raporu Alabilme Şartları

Engelli raporu alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Güncel olarak belirlenmiş engelli raporu için başvuru da bulunacak vatandaşlar için aranan şartları şu şekildedir:

 • Engelli birey başvuru aşamasında rapor alabilmek için kurumun kendisinden talep ettiği tüm belge ve evrakları teslim etmesi gerekmektedir.
 • Engelli vatandaşın tüm tetkik ve testler sonucunda verilen raporunda engel oranının en az %40 ve üzerinde olması gerekmektedir.
 • Engelli raporu alacak kişinin gereken tüm muayene, test ve tetkiklerden geçmesi zorunlu kılınmıştır.

Engelli Raporu Başvuru İçin Gereken Belgeler

Engelli raporu alabilmek için talep edilen belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Engelli bireyin sağlık raporu almaya hak kazanabilmesi ve başvuru sürecinin başlaması için gereken form ya da dilekçe doldurması gerekmektedir.
 • Başvuran engelli bireyin kimlik belgesi gereklidir.
 • Başvuru yapan engelli vatandaşın son 6 ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.

Engelli Raporunun Verildiği Hastalıklar

Engelli raporu alırken göz önünde bulundurulan bazı hastalıklar mevcuttur. Bu bağlamda söz konusu hastalıklar için test ve tetkiklere tabi tutulacak bireyin engel oranının en az %40 seviyesinde olması gerekmektedir. Engelli raporu kapmasında değerlendirilen hastalıklar şunlardır:

 • Kulak, burun ve boğaz bölgelerinde engelli olmak gerekmektedir.
 • Zihinsel, ruhsal ve davranışsal bozukluklarda hastalık durumu olmalıdır.
 • Kalp ve damar sistem hastalıklarında rahatsızlıkların olması gerekmektedir.
 • Deri ve cilt hastalıklarının olması gerekmektedir.
 • Görme, işitme gibi faaliyetlerde engel durumu söz konusu olmalıdır.
 • Kadın engelli bireyler için kadın hastalıkları sorunu olmalıdır.
 • Sindirim ve idrar yolları hastalıklarının olması gerekmektedir.
 • Onkoloji (kanser) hastalıklarının kişide mevcut olması gerekmektedir.
 • Kas ve iskelet sistemi faaliyetlerinde aksaklık yaşanması durumu olmalıdır.
 • Sinir sistemi ve solunum sistemi hastalıkları yaşanmalıdır.
 • Yanıklara bağlı hastalıklar olmalıdır.
 • Endokrin (hormonal) hastalıkların mevcut olması gerekmektedir.

Engelli raporu niteliğini ve oran hesaplamalarında dikkate alınan, değerlendirilen hastalıklar bu şekilde açıklanmıştır. Vatandaşların haklarında belirlenen engelli raporuna itiraz etmeleri yasal olarak da mümkün sayılmaktadır.

Engelli Raporu Nereden Alınır?

Engelli raporu başvurusunda bulunacak kurumlar; kanunda yer alan hükümlere göre belirlenmiştir. Bu kapsamda engelli raporu almak için başvuruların kendilerine bu konuyla alakalı gerekli yetkiler verilen hastaneler olmaktadır. Engelli raporuna sahip olmak isteyen vatandaşların; devlet hastanelerine ya da üniversite hastanelerine başvurması gerekmektedir. Başvuru sonrasında yasal olarak muayeneye girebilme imkânlarına sahip olurlar.

Engelli Raporu Avantajları

Engelli raporuna sahip olan vatandaşlar için belli başlı tanınan ayrıcalıklar mevcuttur. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarının yükselmesi için devlet destekli uygulamalar olmaktadır. Engelli raporuna sahip vatandaşlarına tanınan avantajlar şu şekildedir:

 • Telefon, elektrik ve su faturası ödemelerinde standart indirimlerden yararlanabilmektedirler.
 • İşlemlerini gerçekleştirirken resmi kurumlar da dâhil olmak üzere birçok resmi kurumda sıra önceliği hakkına sahip olmaktadırlar.
 • Engelli bireylerin raporlarındaki engel oranlarına göre maaş ya da bakım parası talebinde bulunmaları yasal olarak mümkün sayılmaktadır.
 • Engelli kadrolarından işe girme ve çalışma avantajları mevcuttur.
 • Engelli bireyler için sosyal hayatta özel olarak ayrılmış park alanlarını kullanma hakkı tanınmaktadır.
 • Araç alımlarında ÖTV indirimi ya da muafiyeti uygulanabilmektedir. Söz konusu indirimlerde rapordaki engel oranı baz alınmaktadır.
 • Raporu olan bireylere indirimli seyahat edebilme imkânı sunulmaktadır.
 • Müze ve tiyatrolara indirimli veya da ücretsiz girebilme hakları da mevcuttur.
 • Bütün toplu taşıma araçlarında indirim söz konusudur.
 • Engelli raporu olan bireylerin emlak vergisi ödemelerinde de indirim hakları vardır.

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen bireylerin engelli rapor oranlarında belirtilen engel oranlarının en az %40 ve üzeri olması gerekmektedir.

Engelli Raporu Alımı

Engelli raporu alırken rapor verme yetkisi olan hastaneye başvuru yapmak gerekmektedir. Raporun değerlendirilmesi ve verilmesi için kurul günleri bulunmaktadır. Kurul günlerinin ne zaman toplandığını öğrenecek rapor başvurunuzu da ona göre gerçekleştirmeniz sizin için kolaylık sağlayacaktır. Kurul raporuna dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Hazırlanan dilekçeyi yetkili kişiye teslim ederek heyete ulaşmasını sağlamanız gerekmektedir. Dilekçe kayıt olurken engelli raporu başvurusunda bulunan kişiye gerekli sorular sorulmaktadır. Ardından gereken testler ve muayenelere tabi tutularak rapor değerlendirme sürecine girilmektedir. Rapor değerlendirme sonucunda engel oranı hesaplamanız yapılacaktır.

Engelli Raporu Alımı

Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli Raporu İle Araç Alımı?

Engelli Maaşı Alma Şartları?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir