Resmi İşlemler

Engelli Raporu Alımı

Engelli raporu alırken bireyin engel durumu; doğuştan ya da sonradan herhangi bir sebeple meydana gelmiş; duygusal, sosyal, ruhsal, zihinsel ve bedensel faaliyetlerinin yerine getirilememesi durumu olarak belirtilmektedir. Destek, rehabilitasyon, danışma hizmetleri ve bakıma muhtaç kişilere engelli raporu verilmektedir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Engelli raporu alabilmek için devlet tarafından yasal yetki verilmiş tam teşekküllü hastanelere başvurulması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından listesi sürekli değişip güncellenen hastanelerin içerisinde engelli raporu vermek için Sağlık Kurulu Birimi bulunmaktadır. Engelli raporu alımında işlemler bu birimden yapılacaktır. Talep edilen belge ve evraklarla beraber başvuru yapıldıktan sonra istenen tüm test ve tetkikler yaptırılır. Test ve tetkiklerin sonucu inceleme için doktorlar tarafından oluşturulan heyete gönderilmektedir. Heyetteki doktorlar rapor hakkındaki değerlendirmesini ilgili yönetmelik ile yapmaktadırlar. Eğer engelli raporunda bireyin engellilik oranı %40’tan daha fazla ise kişi hükmen engelli sayılmaktadır. Engelli raporu şahsi olarak yapılan başvurularda 2 adet, kurum vasıtasıyla yapılan başvurular içinde 3 adet kopya olarak teslim edilmektedir.

Rapor başvurusu bizzat yapılması gereken bir başvurudur. Yeni yönetmelikte tanınan ayrıcalıkla; engel oranı fazla olan hastalar için ev ziyareti yapılarak rapor uygulaması olanağı mevcuttur.

Engelli Raporu Başvurusu İçin Belgeler

Engelli raporu almak isteyen vatandaşlardan talep edilen bazı belge ve evraklar bulunmaktadır. Bu belge ve evrakları şu şekilde belirlenmiştir.

 • Standart olarak 2 adet vesikalık fotoğrafı gereklidir. Fakat baz hastanelerin daha fazla fotoğraf talebi olabilmektedir.
 • Sağlık Kurulu Biriminden engelli raporuna başvurulması için hastanenin danışma kısmında başvuru dilekçesinin doldurulması gerekmektedir.
 • Bireyin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanının bir adet fotokopisi gerekmektedir.

Engelli Raporu Alabilecek Kişiler

Hastanenin Sağlık Kurulu Birimlerinden alınacak engelli raporunun hangi hastalıklara verildiğini şu şekilde listelenmektedir:

 • Kulak, burun ve boğaz bölgelerinde yaşanan işlev bozukluklarının yaşanması durumunda,
 • Zihinsel, ruhsal ve davranışsal bozukluklarda bulunan rahatsızlıkların mevcut olması durumunda,
 • Kalp ve damar sistem hastalıklarında işlev bozukluğunun yaşanması durumunda,
 • Deri ve cilt hastalıklarının olması durumunda,
 • Görme, işitme gibi faaliyetlerde engel durumunun söz konusu olması,
 • Kadın engelli bireyler için kadın hastalıklarının yaşanması durumunda,
 • Sindirim ve idrar yolları hastalıklarının yaşanması durumunda,
 • Onkoloji (kanser) hastalıklarının kişide mevcut olması durumunda,
 • Kas ve iskelet sistemi faaliyetlerinde yaşanan aksilikler söz konusu olduğunda,
 • Sinir sistemi ve solunum sistemi hastalıklarının yaşanması,
 • Yanıklara bağlı hastalıkların kişide mevcut olması,
 • Endokrin (hormonal) hastalıkların mevcut olması gibi durumlarda hasta engelli raporu alabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Onay Süreci

Engelli sağlık raporu için başvurulan hastanenin raporu sonuçlandırması için gereken süre kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Hastanenin kurul toplantısı günleri başvuran bireye iletilmektedir. Engelli raporu için başvuru yapacak birey, belirlenen kurul tarihleri arasında başvuru yapması gerekmektedir. Tüm tetkik ve testlerden sonra onaylanan rapor en son kamu hastanesinin başhekimi tarafından onaylanacaktır. Engelli raporlarından birisi başvuran engelli bireye teslim edilmektedir. Bir tanesi de hastane içerisinde belgelendirmek için arşivlenmektedir.

Engelli Raporu Geçerlilik Süreci

Engelli raporlarının geçerlilik süresi geçici ya da süresiz olarak iki farklı şekilde verilebilir. Süresiz olarak engelli rapor verilmesi şartında; söz konusu hastalığın kalıcı olması ya da çok uzun soluklu bir tedavi süreci olması aranmaktadır. İyileşme durumu mümkün olduğunda ya da ilgili hastalığın belirli periyotlarla kontrol edilmesi gerekiyorsa engelli raporu geçici olarak verilmektedir. Geçici olarak verilen raporun süresi 2 yıl olarak benimsenmiştir. 2 sene sonra geçici raporun süresi dolduğunda tekrardan hastaneye gidilip kontrol edilmesi gerekir. Yapılan kontroller sonucu hastalıkta herhangi bir ilerleme kaydedilmemişse, engelli raporunun süresi geçici olmaktan çıkıp süresiz rapora devşirilmektedir. Hastanede gerçekleşen rapor süreci tamamen ücretsiz olmaktadır. Devlet rapor işlemleri için engelli bireylerden ücret talep etmemektedir.

Engelli Raporuna İtiraz Süreci

Alınan engelli raporuna bireyin itiraz etme hakkı yasal olarak tanınmıştır. Sağlık Kurulu Raporuna engellinin kendisi, talep eden kurum ya da engelli bireyin resmi velisi itiraz edebilmektedir. İtiraz edecek kişi ya da kurum; engelli raporunun tasdikli örneği ile yazacağı dilekçeyi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. İl Sağlık Müdürlüğü itiraz dilekçesine karşılık; engelli bireyi başka bir hastaneye yönlendirecektir. Eğer yönlendirilen hastanede de aynı sonuç çıkarsa raporun kesinliği kabul görecektir. Raporun bir önceki hastaneye göre farklı sonuç vermesi halinde konu hastane heyeti tarafından çözüme kavuşturulacaktır.

Engelli Raporuna Sahip Bireylerin Faydalanabileceği Haklar

Engellilerin faydalanabileceği bazı hakları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Vodofone, Avea, Turkcell ve çeşitli operatörler engelli bireylerin yararlanabileceği özel indirim fırsatı sunmaktadır.
 • %90 ve üzeri engelli bireylerin yakınları, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) muaf sayılarak sıfır araç kullanma hakkına sahip olmaktadırlar.
 • Engelli bireylerin yararlanabileceği %30 oranında su kullanım indirimi Belediyeler tarafından verilmektedir.
 • Engelli raporu olan bireyler için; deniz yolları, TCDD, metro seferleri ve şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanınmaktadır.
 • Engelli çocuğu olan vatandaşlar gelir vergisi indirimlerden yararlanabilmektedirler.
 • Engelli raporu olan vatandaşlar için müzeler ücretsiz olarak kullanıma açıktır.
 • Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla engelli bireylerin %25 oranında indirimle uçağa binme hakları vardır.

Engelli Raporlarında Engel Oranı Hesaplaması

Engelli Sağlık Kurulu raporlarındaki engel oranının hesaplanması; Sağlık Bakanlığı onaylı engellilik oranları cetveli doğrultusunda yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ölçütler doğrultusunda, muayene ve tetkik yapan doktorlar tarafından bir karara bağlanılmaktadır. Bireyin engel oranının hesaplanması engelli kişi ya da herhangi bir yakını tarafından yapılmamaktadır. Rapor sürecinde heyet doktorlarının kendi dallarında bireyin engellik oranına karar vermesinde kullanılan cetvele göre karar verilmektedir. Bu doğrultuda her doktorun belirlediği engel oranına göre toplamda engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumu belirlenmektedir.

Engelli Raporu Alabilme Koşulları

Bireyin engelli raporu başvurusunda ve sürecinde sağlaması gereken bazı şartlar mevcuttur. Şu şartları yerine getiren bireyler engelli raporu için başvuruda bulunmaktadır:

 • Başvuruda bulunacak kişinin; başvuru sırasında kurumun talep ettiği tüm belge ve evrakları eksiksiz olarak kuruma teslim etmesi beklenmektedir.
 • Başvuru sonrasında yapılması gereken test ve tetkikler sonucu engelli bireyin engel oranının en az %40 olması şartı aranmaktadır. Engel oranı %40 ve üzeri olan bireylerin engelli raporu alabilmeleri mümkündür.
 • Kurul tarafından talep edilen tüm test ve tetkiklerin hasta tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Engelli Sağlık Raporu Nedir?

Yukarıda başvuru işlemlerinden ve sürecinden detaylı olarak bahsettiğimiz engelli raporu; engelli vatandaşların sosyal hayatta tanınan kolaylıklardan yararlanması ve ailelerinin sahip oldukları yasal haklardan faydalanmalarına olanak sağlayan resmi bir rapor türüdür. Resmi bir evrak olan engelli raporu ile engelli bireyler ve yakınları; birçok sosyal ve ekonomik ayrıcalıklardan yararlanabilmektedirler. Bireyin engellilik oranını ispatlamak için gerek duyulan yasal sayılan bu raporla; bireyi sosyal hayata kazandırmak amaçlanmaktadır. Engelli raporu Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tam teşekküllü hastanelerden alınmaktadır. Bu kapsamda engelli raporu almak için başvurulan teşekküllü hastanelerin kendilerine bu konuyla alakalı gerekli yetkilerin verilmesi gerekmektedir. Engelli raporuna sahip olmak isteyen vatandaşların; devlet hastanelerine ya da üniversite hastanelerine başvurması gerekmektedir. Başvuru sonrasında yasal olarak muayeneye girebilme imkânlarına sahip olmaktadırlar.

 

Engelli Raporu Alımı

Engelli Hakları Nelerdir?

Engelli Raporu İle Araç Alımı?

Engelli Maaşı Alma Şartları?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir