SGK

Doğum Borçlanması Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanmaları sigortalı olarak çalışan kişilerin, kanun gereğince iki defa izin kullanma hakları vardır. Ücretsiz olarak verilen doğum izinleri, iki yılı geçmemek şartıyla kadınlara doğum izinleri verilebilmektedir. Aynı erkek çalışanlarda olduğu gibi kadınlarda doğum borçlanmaları yapabilmektedirler. Doğum borçlanması, doğum yapan kadınların çalışamadıkları dönemde sigortaya ödeyemedikleri primleri ödemeleri için verilmiş olan oldukça önemli bir haktır. Bu sayede doğum yaptıkları süre boyunca çalışamayan kadınların emeklilik sürelerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın doğum borçlanması yapabilirler. Oldukça faydalı olan bu sistem sayesinde pek çok kadın erkenden emekli olma avantajına sahip olabilmektedirler.

 

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması genel anlamda kadınların doğum yaptıkları süre boyunca devlet tarafından verilen oldukça önemli haklardan bir tanesidir. Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum izinleri süresince kullanabildikleri bu hak, onların emeklilik zamanlarının uzamasına engel olan oldukça önemli bir ölçüttür. Buna göre kadın çalışanların ilk kez sigorta giriş tarihlerinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Ancak doğum borçlanması yapmak için kişilerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Doğum borçlanması için gereken şartlar yerine getiren kişiler, doğum borçlanması hesaplamalarını yaparak emekliliklerini daha kısa sürede alabilirler.

Çocuk Yardım Parası İçin Nereye Başvurulur? Yazımızı incelemenizi öneririz.

doğum borçlanması

Doğum Borçlanmasını Kimler Yapabilir?

Doğum borçlanmasını yapabilen kişiler, genellikle statü farkı gözetilmemeksiniz Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan SSK, BAĞ-KUR ya da diğer kapsamlardaki sigortalı kişiler doğum borçlanması yapabilmektedirler. Tıpkı erkek çalışanlarda olduğu gibi kadınların da doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. Yukarıdaki sigorta kapsamında yer alan tüm herkes doğum borçlanmasını gerçekleştirebilir.

Doğum Borçlanması Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması hesaplaması yapmak isteyen kişiler, yapacakları hesaplamaları prim günleri üzerinden yapmaktadırlar. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli durum ise kişilerin hesaplamalarını yaparken alt ve üst sınırları göz önünde bulundurarak hesaplamalarını yapmaları gerektiğidir. Doğum borçlanmasında göz önünde bulundurulacak alt sınır ise açıklanan brüt asgari ücrettir. Kişiler eğer primlerini üst sınır üstünden yatırmak isterlerse ödemeleri gereken üst sınır brüt asgari ücretin 6,5 katıdır. Yapılacak olan doğum borçlanması hesaplamaları aylık brüt ücretin 30’a bölünmesi ve prime esas günlük kazançların hesaplanması ile bulunur. Yine askerlik borçlanmalarında olduğu gibi bulunan ücretin %32’si doğum borçlanmasının ana miktarını belirleyecektir.

Doğum Borçlanması İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Doğum borçlanması için kişilerin başvuru yapacakları kurum Sosyal Güvenlik İl müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleridir. Buna göre ilk kez 5510 sayılı kanuna bağlı olarak hizmet akdi ile çalışan kadınlar, kendi hesabına çalışan sigortalı kadınlar ve 2925 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan kadınlar son çalıştıkları ya da hizmet verdikleri Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ilgili talep ile başvuruda bulunabilmektedirler. Yapılan başvurularda eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri Ankara Sıhhiye’de bulunan SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 adresine borçlanma talep dilekçesi ile başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde doğum borçlanması yapan kadınların herhangi bir şekilde işverenlerinden bağımsız olmak üzere belge istenmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından hizmet tespitleri yapılarak işlemleri sonuca bağlanır.

Hemen Doğum Borçlanması Nedir? ziyaret et ve konu hakkında bilgi sahibi ol.

Doğum Borçlanması İçin Kimler Talepte Bulunabilirler?

Doğum borçlanması için başvuruda bulunabilecek olan kişiler, doğum yapmadan önce;

 • 2925 sayılı kanun, mülga 506 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun ve 4/1-a hizmet akdine tabii olarak çalışan kişiler,
 • Mülga 1479 sayılı kanun, mülga 2926 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun 4/b hizmet akdinde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınlar,
 • Mülga 5434 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun 4/c kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınlar,

Doğum borçlanması için talepte bulunabilen kişilerdir. Yukarıda belirtilen kişilerin haricinde başka hiçbir hizmet akdinde çalışan kişiler, doğum borçlanması için başvuruda bulunamazlar.

Doğum Borçlanması İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

doğum borçlanması şartları nelerdir

 

Doğum borçlanması için sağlanması gereken koşullar yerine getirildiğinde kişiler, doğum borçlanması yapabilmektedirler. Buna göre sigortalı bir kadının doğum sebebi ile çalışamadığı iki senelik borçlanmaları için sağlamaları gereken koşullar şunlardır;

 • 2925 sayılı kanun, mülga 506 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun ve 4/1-a hizmet akdi kapsamında çalışan sigortalıların sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş ya da tahakkuk etmiş olması,
 • Mülga 1479 sayılı kanun, mülga 2926 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun 4/b hizmet akdinde kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş ya da tahakkuk etmiş olması,
 • Mülga 5434 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun 4/c kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş ya da tahakkuk etmiş olması,
 • Doğum borçlanması hakkından yararlanmak isteyen kadınların doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılıklarının şartını yerine getirmiş olması,
 • Doğum yaptıktan sonra kişilerin adına sigorta primlerinin ödenmemesi,
 • Kişinin borçlanma yapacağı sürede çocuğunun hayatta olması,

Gibi şartlar, doğum borçlanması yapmak isteyen kadınların sağlaması gereken şartlardır. Yukarıda verilen şartları sağlayan kişiler, doğum borçlanması için çalıştıkları yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirler.

Doğum Borçlanması Süreleri Ne Kadardır?


Doğum borçlanma süreleri incelendiğinde;
 • Sigortalı olarak çalışan kadınların doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoklu gebelik hallerinde olan kişilerin ise 10 haftalık gebelik süreleri, doğuma üç hafta kalaya kadar çalışan kadınların bu süreç içinde çalışması halinde kişilerin aynı zamanda doğum sonrası istihbarat süresine eklenen süreleri de dâhil olmak üzere toplamda iki yıllık borçlanma yapabilirler.
 • Kadın sigortalı çalışanlar doğum nedeniyle çalışamadıkları süreler için en fazla 3 er defa olmak üzere ikişer yıllık toplamda 6 yıllık olmak üzere borçlanma yapabilirler.
 • Sigortalı olarak çalışan kadınların doğum borçlanması isteğinde bulundukları zamanda doğum yaptıkları tarihten sonra adlarına ödenen primler dikkate alınmaz. Bu durumda kişilerin prim ödenmiş süreleri iki yıllık sürelerinden düşülerek kalan süreleri doğum borçlanması şeklinde borçlandırılabilecektir.
 • Eğer sigortalı olarak çalışan kadınların doğum borçlanması yaptırdıktan sonra çocuklarının vefat durumunda çocuğun yaşadığı süreye kadar borçlandırma yapıla bilinmektedir.
 • Eğer sigortalı olarak çalışan bir kadın ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapmış ise kişinin ilk doğumundan ikinci doğumuna geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar aradaki geçen süreyi doğum borçlandırması ile borçlandırabilmektedir.

Doğum Borçlanması Formu Nasıl Doldurulur?

Doğum borçlanması formu, doğum borçlanması yapmak isteyen kadınlar için aşağıdaki ekte verilmiştir. Buna göre bu formu kişiler gereken yerlere;

 • Adlarını, soyadlarını,
 • C. Kimlik numaralarını,
 • SGK sicil numaralarını (Eğer kişilerin iki sicil numarası varsa ikisini de belirtmeleri gerekmektedir.)
 • Formda doldurulması gereken kısımlardan birisi olan “Borçlanmak İstenilen Hizmetin/ Sürenin Niteliği” kısmında yer alan “Doğumdan Sonra Geçen Süre” kısmı seçilmelidir.
 • Borçlanmak istenilen süre kısmında borçlanma yapacak olan kişiler, borçlanma haklarının ne kadarını ödemek istediklerini belirtmek durumundadırlar. Eğer kişiler borçlanma haklarının tamamını kullanmak istiyorlarsa Hizmetlerin /Sürelerin tamamı yazan kısmı işaretlemek durumundadırlar. Eğer kişiler belirli bir aralık için borçlanma yapacaklar ise …/…/….. ile …/…./….. aralığındaki borçlanma süresinde borçlanmak istediklerini belirtmek durumundadırlar.
 • Kişilerin formda beyan etmeleri gereken diğer bir kısımda borçlanma başvurularını yapacakları SGK müdürlüğünün adını yazmaları gerekmektedir.
 • Adres yazan kısma borçlanma başvuru tebligatının gelmesini istenilen adresinizi belirtmek durumundasınız.

Yukarıda verilen adımlar tamamlandıktan sonra kişiler, doğum sonrası borçlanma başvurularını yapmış olurlar. Doğum sonrası borçlanma için aşağıda verilen EK 1’i inceleyebilirsiniz ve formun çıktısını alarak doldurabilirsiniz. Form doldurulduktan sonra kimlik fotokopisi ile imzalanarak ilgili SGK kurumuna gönderilmesi gerekmektedir.

Dilekçe örneğini aşağıdan inceleyebilirsiniz;

 

EK 1

 

  T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri

 Genel Müdürlüğü

DİKKAT: Bu belgeyi arka sayfadaki açıklamaları okumadan doldurmayınız.
Ek-25

Evrak Kaydı (Tarih/Sayı)

 

 

 

 

 

 

BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

1. Adı ve Soyadı
2. Sosyal Güvenlik Sicil Numarası

(T.C. Kimlik Numarası)

3. Mülga Kanunlara Göre Daha Önce Sicil Numarası Verilmiş ise Kurum SSK BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI
Sicil Numarası
4. Emekli Sandığı Hizmet Süresi Hizmet Süresinin

Başlangıcı

Hizmet Süresinin

Bitişi

5. Borçlanma Miktarının Hesabında Seçilen Günlük Prime Esas Kazanç  

Asgari

Azami

Diğer   (…………………. TL)

 

6.  BORÇLANMAK İSTENİLEN HİZMETİN / SÜRENİN NİTELİĞİ

Ücretsiz Doğum İzni Süresi

        Avukatlık Stajında Geçen Süre
        Analık İzin Süresi         Tutuklulukta ve Gözaltında Geçen Süre

Doğumdan Sonra Geçen Süre

Çocuk evlat edinildi ise:       Evet            Hayır

        Grev ve Lokavtta Geçen Süre

Er veya Erbaş Olarak Geçen Süre

        Fahri Asistanlıkta Geçen Süre

Yedek Subay Okulunda Geçen Süre

        Kısmi Süreli Çalışılan Aylara Ait Süre

Personel Mevzuatına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süre

        Seçim Kanunları Gereğince Açıkta Geçen Süre
        Doktora veya Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süre         Uzman ve Usta Öğretici Olarak Kısmi Çalışılan Süre
         1402 SK. Göre Tutuklulukta ve Gözaltında Geçen Süre          1416 SK. Yurtdışında Resmi Öğrenci Olarak Geçen Süre
7. BORÇLANMAK İSTENİLEN SÜRE
 

Hizmetlerin / Sürelerin tamamı

 

…/…/……….. – …/…/………… tarihleri arasındaki süre

 

……  Gün  …….  Ay ……..  Yıllık süre

 

8. BEYAN VE TAAHHÜTLER
T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

…………………………………………

…………………………………..

 

Yukarıda belirttiğim sürelerimi borçlanmak istiyorum.

Beyanlarımın doğruluğunu, gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları istenildiğinde kanuni faizi ile birlikte derhal ödeyeceğimi, ayrıca Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hakkımda kovuşturma yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ediyorum.

Gereğini arz ederim.

 

 

EKLER:

1)

2)

3)

4)

 

Adres :

 

Adı Soyadı :

İmzası        :

Tarih          :

 

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

 • Bu belge, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları için kullanılacaktır.

 

 • (4) numaralı bölüme 2008 yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığına tabi olanların hizmet sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri yazılacaktır.

 

 • Borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadar olacağından, belgenin (5) numaralı bölümünde, borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınması istenilen seçeneklerden birinin önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir. “Diğer” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ayrıca başvuru tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanmak istenilen miktar  yazılacaktır.

 

 • (6) numaralı bölüme borçlanılmak istenilen hizmetin/sürenin niteliğine ait kutunun (X) ile işaretlenmesi gerekmektedir.

 

 • (7) numaralı bölüme borçlanılmak istenilen sürenin tamamı veya iki tarih arası ya da gün, ay, yıl olarak ne kadar süre borçlanılmak isteniyorsa uygun kutunun (X) ile işaretlenerek doldurulması gerekmektedir.

 

 • (8) numaralı bölüme Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri, (c) bendi kapsamında çalışanlar için ise ayrıca son kez bu kapsamda görev yapmış oldukları/görev yaptıkları Kurumun açık adı yazılacaktır.

 

 • 41 inci maddede sayılan sürelerini borçlanmak isteyenlerden;

 

 1. İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışmaya başlayan sigortalılar ve hak sahipleri ile 2925 sayılı Kanun ile mülga 506, 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,
 2. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar veya hak sahipleri iş ve işlemlerinin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine devir tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA adresine,

 

başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle, belgenin (8) numaralı bölümünün altında yer alan “T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU”  başlığı altındaki bölüme başvuru yapılacak birimin adı ve adresi yazılacaktır.

 

 • Borçlanma Talep Dilekçesi ve eki belgelerin eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi gerekmektedir.

Konuyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz;

Evde Bakım Parası Nasıl Alınır?

Sgk Doktor Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evlilik Yardımı Nasıl Alınır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir