Dask

Dask Yenileme

DASK sigortasının yenilenmesinin birden fazla ve çok kolay yolları bulunmaktadır. DASK, yani Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Türkiye tarihinde yaşanmış acı deprem tecrübelerinin ardından bütün evlerin deprem sigortasının yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. DASK sigortası DASK’ın kendisinin belirlediği sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yani bu hazırlanan poliçelerin DASK adına hazırlanmakta olduğu anlamına gelmektedir.

DASK Sorgusunun Yapılması

Kişilerin deprem sigorta poliçeleri hakkında bilgi almalarının veya sahip oldukları poliçe hakkında bilgi edinmelerinin birden fazla yolu bulunmaktadır. Online DASK internet sitesinin ziyaret edilmesiyle sitenin talep ettiği bilgilerin girilmesinin ardından sigorta poliçesi görüntülenebilmektedir.

Bunun yanında DASK sigortasının sorgusu e-devlet aracılığıyla da yapılabilmektedir.. Kişilerin e-devlet şifreleriyle girdikleri sistemde poliçe sorgulama ekranına gerekli bilgilerin işlenmesinin ardından poliçe durumu ve DASK poliçe içeriği görüntüleme online olarak gerçekleştirilebilmektedir.

DASK Sigorta Priminin Hesaplanması

DASK sigorta primi pek çok değişken hesaba katılarak hesaplanmaktadır. DASK primlerinin her yıl değiştirildiği unutulmalıdır. DASK, şartları değerlendirerek her yıl primleri yeniden belirlemektedir ve bu değişiklikleri Resmî Gazete aracılığıyla duyurmaktadır. Bu sebeple DASK fiyatları 2018 yılı itibariyle de güncellenmiştir.

DASK sigorta primi yetkili sigorta şirketleri veya acentelerin ziyaret edilmesiyle kolaylıkla hesaplanabilir ve buna bağlı bir teklif alınabilir. Bunun yanında DASK internet sitesindeki ilgili ekrandaki bilgilerin doldurulması da ödenmesi gerekecek sigorta ücretinin öğrenilmesini sağlayacaktır.

Sigorta primi belirlenirken konutun yapısı, bulunduğu risk bölgesi ve metrekare olarak büyüklüğü hesaba katılmaktadır. Bulunulan risk bölgesi fay hatlarına ve geçmişteki büyük depremlere göre belirlenmiştir. Evler metrekare olarak büyüdükçe doğal bir şekilde ödenmesi gereken sigorta primi de artmaktadır.

DASK Sigorta Poliçesinin Yenilenmesi

DASK zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Poliçenin sona erme tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde poliçenin yenilenme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zorunlu deprem sigortasının bittiği ve yenilenmediği durumlarda evin su, doğalgaz ya da elektrik bağlantılarına ilişkin yeni işlemler yapılamamaktadır. İlgili kurumlar, yeni bir aksiyonun gerçekleştirilebilmesi için evin zorunlu deprem sigortasının yenilenmesini talep etmektedirler.

DASK zorunlu deprem sigortaları önceki yıl poliçeyi hazırlayan sigorta şirket veya acente tarafından kolaylıkla yenilenebilmektedir. Kişinin gerekli tarihlerde poliçe yenilenme başvurusunda bulunması yeterli olacaktır.

Bunun yanında sigorta poliçesi DASK yapan bankaların şubelerinin ziyaret edilmesiyle de yenilenebilmektedir. DASK zorunlu deprem sigortasının yenilenme işlemi çok kolaydır ve çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortasının Önemi

Zorunlu deprem sigortasının yenilenmesinin aksatılmaması için bazı hukuki yükümlülükler getirilmiştir. Ancak bu zorunluluğun arkasındaki fikir düşünüldüğünde bu zorunluluğa gerek bile kalmaması gerekmektedir. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda bütün ülkeyi derinden sarsan doğal afetler yaşamıştır. Bu doğal afetleri hem yaşandığı anda hem de sonrasında bütün toplumu derinden sarsmıştır.

Türkiye’nin doğal afetlere karşı daha önceden etraflıca hazırlanmış bir politikasının olmadığının görülmesi DASK zorunlu deprem sigortasının her yıl yenilenerek ilerleyen bir sisteme kavuşmasına sebep olmuştur.

Türkiye’yi gelecekte Marmara Bölgesi’nde yaşanacak büyük bir depremin beklemekte olduğu bir sır değildir. Herkes tarafından bilinmektedir ve kanıksanmıştır. Fay hatlarının üzerinde bulunmakta olan Marmara Bölgesi’nde, ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle birlikte büyük ölçekli bir deprem olacaktır. Çok büyük bir yıkım gücüne sahip olması beklenen Büyük Marmara Depremi’nin Türkiye’nin önceki tecrübelerinde olduğu gibi sonuçlar doğurmaması için zorunlu deprem sigortası büyük bir önem arz etmektedir. Bu sefer tüm ülke olarak bu felakete hazır olunması, yaşanmasının ardından bütün toplum olarak yeniden inşanın ve yeniden yapılanmanın önünü açacak, travma yaşanmasını engelleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir