SGK

Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır? Ne Kadardır?

Çocuk yardımı parası, devletin vatandaşları bir nebze de olsun rahatlatmak ve onlara finansman destek sağlamak için sunmuş olduğu ödeneklerden bir tanesidir. sigortalı ailelere yardım olması açısından oldukça ideal bir uygulama olan çocuk parası yardımları, bugün Türkiye dahil pek çok ülkede insanlara verilmektedir. Özellikle belirli yaş aralığında bulunan çocuklara destek olan bu ödenek, ailelerin çocuklarının eğitiminden beslenmesine kadar pek çok konuda onlara avantaj sağlamaktadır. Her doğan çocuk için finansman sağlayan hükümet bu yolla ailelerin üzerinde yer alan külfeti bir nebze de olsun kaldırma amacındadır. Çocuk yardımı parası almak için gereken şartları sağlayan herkes çocuk yardımı için gereken evrakları tamamladığında başvuruda bulunabilirler.

çocuk yardım parası

Çocuk Parası Nereden Alınmaktadır?

Çocuk parasının alınacağı yer devlet politikasına göre kişinin kendi kurumudur. Özellikle genç nüfusu arttırmak amacıyla çocuk sahibi ailelere verilen çocuk paraları, bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya bir nebze de olsa yardımcı olmaktadır. Kişilerin çocuk paralarını alabilecekleri yerler ise kendi çalıştıkları kurumlardır. Bu yardım devlet tarafından sağlandığı için kişiler çalıştıkları şirketlere belirli şartları sağladıkları takdirde çocuk parası alma talebi ile başvuruda bulunabilirler. Ancak genel olarak çocuk yardımı paraları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden ödeneceği için kişilerin asli olarak iş yerlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Çocuk Yardımı Parası Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Çocuk yardımı parası almak isteyen kişilerin hazırlaması gereken evraklar şunlardır;

  • Çocuğun doğduğuna dair hastaneden alınacak olan rapor. ( Birçok hastane doğum olduktan sonra kişilerin doğum belgelerini e-devlet sistemine girmektedir.) Doğum sonrasında ayrıca kişiler, vizite raporlarını hastaneye vererek bu evrakların gerçeklerini alabilirler.
  • Doğum yapan annenin kimlik fotokopisi,
  • Doğan bebeğin kimlik fotokopisi,

Gibi tüm belgeler hazırlanarak çocuk yardımı parası almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunulabilir. Evrakların doğruluğu kontrol edildikten sonra kişilere belirtilen süre içinde çocuk yardımı parası ödenecektir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur çocuk yardımı parası alacak olan kişilerin doğru beyanda bulunmaları gerektiğidir. Yanlış beyanda yapılan başvuruların hiçbiri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kabul edilmez.

Çocuk Yardımları Ne Kadardır?

çocuk yardım parası ne kadardır?

Çocuk yardımı ücretleri her çocukta farklılık göstermektedir. Buna göre doğum yapan annelere karşılıksız olarak verilen bu ödenekler, kısa vadede de olsa aileleri finansman açısından rahatlatmaktadır. Buna göre yeni doğan bebek için verilen çocuk yardımı parası ödeneği 300 TL’dir. Bu ücret ilk çocuk için ödenen ücret olup ikinci ve üçüncü çocuklarda bu rakam 400 TL’ye çıkar. Kişi doğum yaptıktan kısa bir süre sonra doğum parası yardımı almak için Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine ya da kendi ilçelerinde yer alan kaymakamlıklara doğum belgeleri ile başvuru yaptıklarında çocuk yardımı parası alabilirler. Ancak en hızlı işlem Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından yapılacağı için çocuklar kimliklerini aldıkları andan itibaren Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvuruda bulunabilirler.

Doğum Yardımı Ödemeleri Nereden ve Ne Zaman Yapılır?

Doğum yardımı ödemelerini kişiler başvurduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan onay aldıkları takdirde takip eden ayda ödemelerini alabilmektedirler. Ücretin yatırıldığına dair e-devlet sisteminde bilgiye ulaşmak mümkündür. Ücretin yatırılmasından sonra kişiler en yakın PTT şubelerine giderek doğum yardımı ödeneklerini alabilirler.

Doğum Yardımı Her Ay Yapılır Mı?

Doğum yardımları tek sefere mahsus olarak yapılan yardımlardır. Bu yüzden kişilerin doğum yardımı ödeneklerinden her ay yararlanması mümkün değildir. Tek sefer ödenir ve kişiler daha sonrasında ikinci ya da üçüncü çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunabilirler.

Doğum Yardımları Sadece Anneye Mi Ödenir?

Doğum yardımlarının ödenmesi anne üzerinden yapılır ancak doğum yardımı başvuruları yapılırken kişilerin hesaplanması, ödemesi, anne ve babanın da Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Ancak eğer anne Türk vatandaşı değilse ya da mavi karta sahip değilse, yapılacak olan bu ödemeler baba üzerinden yapılacaktır. Annenin vefat etmiş olması da bu durumu değiştirmez yine ödemeler baba üzerinden yapılır.

Doğum Yardımı Parası Almak İçin Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Doğum yardımı parası almak isteyen kişilerin başvurması için belirlenmiş bir başvuru zamanı bulunmamaktadır. Ancak devlet 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen tüm doğumlar için doğum parası ödemektedir.

15.05.2020 Tarihinden Önce Olan Doğumlar İçin Doğum Yardımı Parası Alınabilir Mi?

15.05.2015 tarihinden önce doğan kişilerin doğum yardımı parası alması mümkün değildir. Doğum yardımları paraları 15.05.2020 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Devlet geriye dönük doğumlar için ödeme yapmaz. Ancak eğer bir kişinin çocuğu 15.05 2020 tarihinden önce doğduysa ve ikinci çocuğu ise 15.05.2020 tarihinden sonra doğmuşsa çocuk yardımı parası için kişiye iki çocuk ücreti verilir. Yani bu kişinin doğum yardımı 400 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Evde Doğum Yapan Kişiler Doğum Yardımı Parası Alabilirler Mi?

Evde doğum yapan kişilerin doğum yardımı parası alma durumu doğan çocuğun canlı olarak doğmasına bağlıdır. Devlet doğum yapılan yere bakmaksızın doğum yapan ailelere doğum yardımı parasını sağlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 15.05 2020 tarihinde kişilerin doğum yapmış olmasıdır. Bu tarihten önce doğum yapan kişilere doğum yardımı parası ödenmez.

Mavi Kart Sahipleri Doğum Yardımı Parası Alabilirler Mi?

Yurt dışında yaşayan kişilerin doğum yardımı parası almaları mümkündür. Devlet çıkarmış olduğu yasa ile yurt dışında yaşayan mavi kart sahibi vatandaşlarımızın da doğum yardımı parası alması için hak tanınmıştır. Buna göre yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın doğum yardımı parasından yararlanabilmeleri için başvurularını Büyükelçilik ve Konsolosluklara bizzat giderek yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular değerlendirdikten sonra kişilerin doğum yardımı parası alması için paraları hazırlanacaktır.

Doğum Yardımı Başvuru Örneği

Doğum yardımı başvuru örneği aşağıda verilmiştir. Verilen bu dilekçe doldurularak kişiler doğum yardımı almak için başvuruda bulunabilirler. Buna göre doldurulması gereken belge şudur;

T.C.

……. VALİLİĞİ

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi

 

Başvuru Tarih ve No:………………….………….

 

1 Başvuru sahibinin adı-soyadı:
2 Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası*:
3 Doğum yapan kişinin adı-soyadı:
4 Doğum yapan kişinin T.C. kimlik

numarası*:

5 Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik

numarası/numaraları*:

6 Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının

T.C. kimlik numarası*:

 

7

 

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları:

8 Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?** Evet ( ) Hayır ( )
9 Çocuğun babası kamu işçisi mi?** Evet ( ) Hayır ( )
 

 

10

 

Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı:

Annenin Kurum Onayı Babanın Kurum Onayı
………………-TL ………………-TL
 

 

 

(MÜHÜR)

 

 

 

(MÜHÜR)

Doğum yardımı için başvuru yapmış olup;

·        Hakkımızda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını,

·        Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu,

·        Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet vermem halinde, yersiz ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar

geçen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte alınan ödemeyi bir ay içinde iade etmeyi,

·        Gerçek dışı beyanda bulunmam veya düzenlenen belgelerin gerçeğe uymaması durumunda hakkımda TCK’nın ilgili maddeleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulmasını,

Kabul ve taahhüt ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Başvuru sahibinin adı soyadı:
 

Başvuru sahibinin adresi:

Başvuru sahibinin telefon numarası:
Tarih: İmza:

*Gerekli durumlarda, T.C kimlik numarası alanlarına Mavi Kart numaraları yazılır.

**8 inci veya 9 uncu sorudan birine “Evet” cevabı verilmesi halinde 10 uncu soruya cevap verilecektir.

Sgk ile alakalı merak ettiğiniz tüm bilgilere ve sorulara sigorta-sorgula.com/sgk adresinden ulaşabilirsiniz. Hemen ziyaret et tüm sorunlarına cevap bul.

SGK Çocuk Emzirme Yardımı? (Ne Kadar, Nasıl Alınır?)

Doğum Yardımı Nedir, Nasıl Alınır?

Evlilik Yardımı Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir