SGK

Askerlik Borçlanması Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması, sigortalı olarak çalışan kişilerin askerlik görevleri süresince ödenmeyen sigorta primleri için devletin kendilerine bir hak olarak tanıdığı borçlanma türünden bir tanesidir. Bu hak kapsamında zorunlu askerlik görevini yapan kişiler, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamını ya da belli bir kısmını çalıştıkları işte sigortalı geçirmiş olarak sayılabilirler. Bu sebepten dolayı kişilerin bu haktan faydalanması için askerlik borçlanması hesaplamalarını yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde yapılan hesaplamalar genel olarak emekli prim gününden hesaplanmakta olup kişilerin emeklilik zamanlarda herhangi bir farklılık olmaması açısından oldukça önemlidir. Askerlikte geçirdikleri süreleri borçlanarak sigortaya geri ödeyen kişiler, ödenmeyen primlerin eksikleri bu şekilde kapatarak daha uzun zamanda emekli olma sorunundan da kurtulmuş olacaklardır. Bu yüzden askerlik borcu primlerinin doğru hesaplanması ve buna göre sigortaya para yatırılması oldukça önemlİdir.

 

Askerlik Borçlanması

Askerlik borçlanması ülkemizde askerlik hizmeti verene tüm erkeklerin faydalanabildiği oldukça önemli haklardan bir tanesidir. Zorunlu askerlik süresi görevi içinde bu görevi tamamlamak için işten ayrılan kişilerin askerde geçirdikleri zamanları da sigortadan saymak için yapılan bu borçlanmaya askerlik borçlanması denilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kısım muvazzaf askerlik yapan kişilerin bu hakka sahip olmadığı durumudur. Muvazzaf askerlik yapan kişilerin dışında erkek tüm sigortalı çalışanlar askerlik görevlerini yerine getirirken sigortalı sayılabilirler. Bu durumda SGK primi ödenmeyen zamanlar içinde kişilerin emeklilik şartlarını tamamlamak açısından doldurulması gereken primlerin yükümlü tarafından yatırılmasını kapsar.

Sgk E Borcu Yoktur Başvurusu ve Dilekçesi yazımızı inceleyebilirsiniz.

askerlik borçlanması

Hangi Süre Zarfından Askerlik Borçlanmaları Yasal Sayılmaktadır?

Askerlik borçlanmasının süresi hakkında genel olarak yasal mevzuatlar dikkate alınmaktadır. Buna göre yasal mevzuatlar göz önünde bulundurularak kişilerin silahaltında bulundukları tüm süreler ile er, erbaş olarak silahaltında bulunmaları veya Yedek Subay Okulunda geçirmiş oldukları süreler askerlik borçlanmalarına dâhil olarak sayılmaktadır.  Ancak askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta askerlik borçlanması işlemlerinin yapılabilmesi için kişilerin askerlik vazifelerini yerine getirmiş olmaları gerektiğidir. Eğer bir vatandaş askerlik görevini yerine getirmemişse askerlik borçlanma hizmetinden maalesef yararlanamamaktadır. Bu durumda askerlik borçlanma süresi için kişilerin ne kadar süre silahaltında bulundukları oldukça önemlidir. Kişilerin askeri hizmet süreleri üzerinden prim hesaplamaları yapılmaktadır.

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

askerlik borçlanması hesaplaması nasıl yapılır

 


Askerlik borçlanması hesaplaması yapmak isteyen kişiler, öncelikle askerlik yaptıkları süreyi belirmek zorundadırlar. Buna göre erkek sigortalı çalışan askerlik süresi boyunca burada geçirdikleri zamanın bir kısmını ya da hepsini borçlanabilmektedirler. Bu durumda yapılan hesaplamaya göre mevcut primler esas olarak alınacak ve kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının alt ve üst sınırları da dâhil olmak üzere %32’si üzerinden hesaplamalar yapılacaktır.

 

Askerlik Borçlanması Hesaplaması Ne Zaman Yapılır?

Askerlik borçlanması hesaplaması yapmak için herhangi bir şekilde belirlenmiş bir tarih bulunmamaktadır. Genelde kişinin talep ettiği anda geçerli olan prim hesaplamaları yapılır. Yapılan bu hesaplamalarda temel olarak alt ve üst sınırlar taban alınmaktadır. Bu durumda kişilerin askerlik borçlanmaları yapmak için hesaplamalarını askerlik görevlerini tamamladıktan sonra yapmaları gerekmektedir.

Sgk Borcu Yoktur Dilekçe Örneği makalemizi inceleyebilirsiniz…

Askerlik Borçlanması İçin Hangi Kuruma Başvuruda Yapılması Gerekir?

Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişilerin başvuruda bulunmaları gereken kurum Sosyal Sigortalar kurumudur. Borçlanma yapmak isteyen kişiler, zorunlu askerlik görevlerini tamamladıktan sonra Sosyal Sigortalar Kurumuna askerlik borçlanması hesaplamasını yaptırmak için başvuruda bulunurlar. Kişinin başvurusunu gerçekleştirdiği andan itibaren başvurusu gerekli kişiler tarafından dijital ortama aktarılır ve sonrasında gereken hesaplamaların yapılabilmesi için kişiye geri dönüş yapılır.

Geçmiş Yıllarda Askerlik Borçlanmaları Ne Kadardır?

Geçmiş yıllardaki askerlik borçlanmaları incelendiğinde bakıldığında 2019 yılı için askerlik borçlanması yapan bir kişi 6 aylık askerlik görevi için 3.897 TL ödemiştir.

 • 20 aylık askerlik borçlanması için 2019 yılında ödenmiş olan toplam tutar 12.990 TL’dir.
 • 12 aylık askerlik borçlanması için ödenmesi gereken toplam tutar 7.794 TL hesaplanmaktadır.

Buna göre yukarıda verilen borçlanmalar 2019 yılı için zorunlu askerlik görevi yapan kişilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemiş oldukları ücretlerdir. Bu ücretler 2020 yılı için değişiklik göstermekte olup, kişinin isteklerine göre daha yüksek miktarlarda da yatırıla bilinmektedir. Daha yüksek miktarlarda yatırılan prim borçları, ileride kişilerin emekli maaşlarını daha yüksekten almalarına yardımcı olmaktadır.

Askerlik Borçlanması İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Askerlik borçlanması için gereken belgeler temin edildikten sonra kişiler, askerlik borçlanmaları için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunabilirler. Buna göre askerlik borçlanması yapacak olan kişilerin sağlaması gereken belgeler şunlardır:

 • Askerlik borçlanma belgesi,
 • Başvuru dilekçesi,
 • Nufüs cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Yukarıda verilen belgeler temin edilerek kişiler askerlik borçlanmalarını Sosyal Sigortalar Kurumu üzerinden rahatlıkla yapabilmektedirler. Askerlik borçlanma belgeleri internet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilebilmektedir. Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler arasında olan başvuru dilekçeleri ise kişilerin ilgili askerlik şubelerinden rahatlıkla alına bilinmektedir. Aşağıda ek 1 de verilen dilekçe askerlik borçlanması dilekçesi örneği olup borçlanma yapmak isteyen kişiler bu dilekçeleri doldurarak başvuruda bulunabilirler.

EK 1
ASKERLİK BORÇLANMASI TALEP DİLEKÇESİ;

 

T.C

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA  İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

……………………………………….  SİGORTA/SİGORTA  İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………………….

 

 

 

 

 

 

Halen sigortalı olarak ……………………………. ilinde çalışmaktayım. Başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilim.

Askerlik süremin tamamını /  askerlik süremin ……  gününü borçlanmak istiyorum.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. …../……/200.

 

 

 

Ad ve Soyadı

İmzası

 

 

Ek: Askerlik Cüzdanı

Fotokopisi

 

 

Adresi    :

 

 

 

Askerlik Borçlanması E-Devlet Üzerinden Yapabilir Mi?

Askerlik borçlanmasını e-devlet üzerinden yapmak isteyen kişilerin öncelikle kendilerine e-devlet şifresi edinmelidirler. E-devlet şifrelerini PTT üzerinden 2 TL karşılığında alabilirler. Askerlik borçlanmalarını e-devlet üzerinden online olarak yapmak isteyen kişilerin izlemeleri gereken adımlar şunlardır;

 • https://www.turkiyeturkiye.gov.tr/sosyal-guvenlikguvenlik-4a-askerlik-borclanmasiborclanmasi internet sitesine giriş yapılır.
 • Adres linki tıklandığında kişilerin karşılarına gelen sayfa üzerinde kimlik doğrulamalarını yapmaları gerekmektedir.
 • “Kimliğimi Şimdi Doğrula” sekmesi üzerinden kimlik doğrulama sayfasına gidilir.
 • Açılan sayfa üzerinden herhangi bir kimlik doğrulama seçeneklerinden birisi seçilir ve işlem yapılmaya devam edilir. Gerekli bilgiler doğrulanarak kişilerin sisteme girişleri tamamlanır.

Yukarıda verilen askerlik borçlanma adımları takip edilerek kişiler, online sistem üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. Ayrıca Bağ-Kur kapsamında askerlik borçlanması yapacak olan kişilerin izlemesi gereken adımlar ise şunlardır;

Askerlik Borçlanması Hesaplaması Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?

Askerlik borçlanması hesaplanması yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey kişilerin primlerini zorunlu askerlik hizmeti süresince geçirdikleri süreye göre yapacak olmalarıdır. Askerlik borçlanmalarını yapacak olan kişiler primlerinin alt ve üst sınırlarını baz alarak hesaplamalarını gerçekleştirmelidirler. Borçlanma sürecini başlatmak isteyen kişiler, Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuruda bulunmak zorundadırlar. Günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden yapılan hesaplamalarda en düşük askeri borçlanma 27,28 TL en yüksek askeri borçlanması ise 204,65 TL’dir. Tüm bu hesaplar askerlik görevi süreçlerine göre hesaplandıklarında:

 • Askerlik borçlanmasını 20 ay üzerinden hesaplamak isteyen kişiler için ödeyecekleri toplam tutar 16.373,76 TL’dir.
 • Askerlik borçlanmasını 18 ay üzerinden hesaplamak isteyen kişiler için ödeyecekleri toplam tutar 14.736,38 TL’dir.
 • Askerlik borçlanmasını 12 ay üzerinden hesaplamak isteyen kişiler için ödeyecekleri toplam tutar 9.824,27 TL’dir.
 • Askerlik borçlanmasını 6 ay üzerinden hesaplamak isteyen kişiler için ödeyecekleri toplam tutar 4.912,13 TL’dir.
 • Askerlik borçlanmasını 1 ay üzerinden hesaplamak isteyen kişiler için ödeyecekleri toplam tutar 818,69 TL’dir.

Yukarıda verilen hesaplamalar kişilerin askerlik borçlanmalarının aylık dökümleridir. Buna göre kişiler alt ve üst sınırlarını kendileri belirleyerek yeniden bir borçlanma gerçekleştirebilirler.

Konuyla alakalı videoyu izlemenizi öneririz;

Bağkur Borcu Olanlar Sağlıktan Yararlanır Mı?

Sağlık Sigortası Borcu Ödeme

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir